Zdrowy powiat olsztyński

Data 21-04-2015

??????????Światowy Dzień Zdrowia był okazją do spotkania przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z reprezentantami gmin, sołectw i szkół powiatu olsztyńskiego.

O bezpieczeństwie żywności w Nowym Mieście Lubawskim

Data 21-04-2015

Tagi:

DSCF0311aTegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia przebiegają pod hasłem: „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Z tej okazji 10.04.2015 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja zorganizowana przez  Starostwo Powiatowe  oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Udział w niej wzięli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz przedstawiciele władz samorządowych  powiatu nowomiejskiego. Prelekcję na temat bezpieczeństwa żywności przedstawiła Ewa Pielak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, natomiast wybrane elementy edukacji konsumenckiej, informacje płynące z obowiązku znakowania produktów spożywczych przedstawiła Katarzyna Mioskowska – pracownik sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji. Niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak biegunki, choroby wirusowe, zaburzenia rozwoju i nowotwory. 

Inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland „Zdrowie pod Kontrolą” w Galerii Warmińskiej

Data 20-04-2015

25 kwietnia 2015 r.Zdrowie pod Kontrolą - plakat Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zaprasza wszystkich mieszkańców Olsztyna na V edycję ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie „Zdrowie pod Kontrolą”. Wydarzenie odbywać się będzie na terenie Galerii Warmińskiej w godzinach od 11.00 do 19.00.
Przez cały czas trwania imprezy studenci medycyny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą wykonywać bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, stężenia wydychanego tlenku węgla, a także zawartości wody i tkanki tłuszczowej w organizmie. Będzie można poddać się badaniu EKG oraz spirometrii czy uzyskać porady dietetyczne, okulistyczne, stomatologiczne i wiele innych.
Wszystkie Panie w wieku 40-75 lat będą mogły poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Funduszy Norweskich. Wcześniejsza rejestracja na badanie pod nr tel.: 58 666 2 444
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to największa w Polsce organizacja zrzeszająca studentów uczelni medycznych. Stanowi część międzynarodowej federacji, a jej celami są zwiększanie prozdrowotnej świadomości społeczeństwa, edukacja studentów kierunków medycznych oraz działalność charytatywna i zabieganie o przestrzeganie praw człowieka.

 

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia 2015 w Węgorzewie

Data 20-04-2015

Tagi:

2 (3)Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Węgorzewie w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2015 zorganizowała wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli innych instytucji publicznych. Wykład „Zagrożenia bezpieczeństwa żywności” wygłosiła Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie. Zebrani goście mieli okazję dowiedzieć się jak wielką rolę każdy z nas, jako konsument, odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Pani Inspektor i pracownik Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Teresa Dunin Borkowska przeprowadziły także szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz dla pracowników PSSE w Węgorzewie. Uczestnicy zorganizowanych przez PSSE spotkań otrzymali materiały informacyjne „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności”.

Światowy Dzień Zdrowia w Iławie

Data 14-04-2015

Tagi:

zdjęcie 0029.04.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2015. Konferencję  otworzyła Jolanta Labiś – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. Wykład „Zagrożenia bezpieczeństwa żywności” wygłosiła  Joanna Luba – asystent Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE, a wykład „Bakterie, antybiotyki, oporność” wygłosiła Iwona Marchlewska – asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej PSSE. Na konferencję przybyły 34 osoby: Starosta Powiatu Iławskiego, osoby odpowiedzialne za żywienie zbiorowe w 14 szkołach i 10 przedszkolach powiatu iławskiego oraz w Zakładzie Karnym w Iławie, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu, Iławskiego Klubu „Amazonki” i Radia Zet Gold.

Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” w powiecie ostródzkim

Data 31-03-2015

527 marca 2015 roku w sali konferencyjne Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się szkolenie adresowane do pracowników ochrony zdrowia, zorganizowane przez pracowników Epidemiologii oraz Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty zdrowotnej Anna Skiba przedstawiła założenia kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015

Data 31-03-2015

Tagi:

ŚDZ 2015Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2015 jest bezpieczeństwo żywności, a hasłem „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int  oraz na stronach Regionalnych Biur WHO.

5 kroków do bezpieczniejszej żywności
Wytyczne dla podróżnych dotyczace bezpiecznej żywności

Bezpieczeństwo żywności (informacja WHO)
Poradnik obchodów ŚDZ 2015 – WHO

„Trzymaj formę!” – szkolenie śródroczne w Ostródzie

Data 26-03-2015

Tagi:

1W dniu 18.03.2015 r. odbyło się szkolenie śródroczne adresowane do szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę” z terenu powiatu ostródzkiego. Szkolenie zorganizowała  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, a odbyło się ono w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Ostródzie. Pani Anna Szpruch – psycholog – przeprowadziła warsztaty „Rozmowa z rodzicem dziecka z problem otyłości lub nadwagi”. Kierownik Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE  w Ostródzie Krystyna Andrysiak przedstawiła

Założenia akcji „Moje dziecko idzie do szkoły”

Data 25-03-2015

Akcja jest prowadzona w oparciu o program „Moje dziecko idzie do szkoły”  opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Patronat honorowy nad realizacją tego przedsięwzięcia w woj. warmińsko-mazurskim objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Wszechnica żywieniowa SGGW

Data 24-03-2015

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach tzw. WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ zaprasza raz w miesiącu na prelekcje popularyzujące wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka. Można w nich uczestniczyć osobiście lub on-line. Na stronie internetowej Wszechnicy są zamieszczane także streszczenia i prezentacje z prelekcji. Zapraszamy 15.04.2015 na wykład „By niejadki chciały jeść – porady dietetyka, lekarza, psychologa”.

help with college papers essays page buy college level papers bns change prgramme at faslane instant paper writer