Kupuj świadomie!

Data 20-03-2019

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą „Kupuj świadomie” opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Tu czytaj!

 

Szkolimy rodziców

Data 19-03-2019

W dniu 13 marca 2019 roku rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wzięli udział w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i funkcjonariuszkę Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, omówiła zagrożenia związane z sięganiem przez

Edukacja w zakresie chorób odkleszczowych

Data 19-03-2019

18 marca 2019 r. w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie odbyły się zajęcia edukacyjne dla słuchaczy szkoły. Podczas spotkania, które poprowadził przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, były omawiane zagadnienia związane z chorobami przenoszonymi przez kleszcze: borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Szczególną uwagę zwrócono na zapobieganie chorobom odkleszczowym i sposoby usuwania kleszcza. Podczas zajęć zaprezentowano film edukacyjny z profilaktyki chorób odkleszczowych. 

XXVII Olimpiada Zdrowego Stylu Życia

Data 19-03-2019

15 marca 2019 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbył się etap okręgowy XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych. W finale okręgowym etapu olimpiady wzięło udział 11 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Warmii i Mazur oraz 7 uczniów szkółponadgimnazjalnych. Najwięcej punktów za prace pisemne i test uzyskała Anna Wróblewska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie. W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Powiatowy konkurs wiedzy „Wiem, co jem”

Data 18-03-2019

Tagi:

Z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dnia 15 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”, skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, realizujących Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem konkursu było pogłębienie

Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Data 18-03-2019

Media Support Group – organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” – doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień

Międzyszkolne Zawody Sportowe w Gołdapi

Data 15-03-2019

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”, 12.03.2019 w gołdapskiej hali sportowej odbyły się Międzyszkolne Zawody Sportowe. Organizatorem zawodów była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi przy udziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. W zawodach wzięło udział 12 szkół podstawowych z terenu powiatu gołdapskiego. Sportowe zmagania oklaskiwała liczne zgromadzona publiczność. W pięciu konkurencjach największą liczbę punków i pierwsze miejsce na podium wywalczyła Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, miejsce drugie przypadło reprezentacji ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli,  trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi. Burmistrz Gołdapi  i Starosta Powiatu Gołdapskiego objęli patronat nad  zawodami, byli także fundatorami nagród.

Etap Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace prozdrowotne przesłane w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie brał udział w organizacji etapu okręgowego XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Współpraca z Sądem Okręgowym w Olsztynie w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się szkolenie dla sędziów rodzinnych, kuratorów rodzinnych i specjalistów z opiniodawczych zespołów. Było ono kontynuacją współpracy Sądu Okręgowego w Olsztynie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

Szkolenie ratowników medycznych

Data 13-03-2019

11 marca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla ratowników medycznych. Kontynuując współpracę z WSPR w Olsztynie rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził dwa spotkania dotyczące profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową.