ZDROWY POWIAT OLSZTYŃSKI – Dywity 17 – 22.08.2015

Data 19-08-2015

?

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z Urzędem Gminy w Dywitach zorganizowali „Bezpłatny Tydzień dla Zdrowia”. W tym przedsięwzięciu wspierani byli między innymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, PCK w Olsztynie. Już 17.08. w zorganizowanym przez pracowników promocji zdrowia PSSE Olsztyn stoisku edukacyjnym osoby zainteresowane mogły uzyskać fachową wiedzę nt. szkodliwego oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, zaś palący papierosy zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

GREEN FESTVAL W OLSZTYNIE 14 – 15.08. 2015

Data 18-08-2015

4Już po raz drugi w Olsztynie na plaży miejskiej nad malowniczym jeziorem Ukiel odbył się Green Festival. To dwudniowe koncerty i znani wykonawcy, ale nie tylko – również imprezy towarzyszące takie jak: spotkania i warsztaty EKO, zabawy rekreacyjne i zajęcia sportowe oraz pokazy kulinarne. Na festiwalu nie zabrakło też pracowników z promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, którzy wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zorganizowali stoisko profilaktyki uzależnień.

„Żeby wakacje olsztyńskie były zdrowe i bezpieczne”

Data 13-08-2015

2(1)Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w miesiącach czerwiec – sierpień prowadzą edukację w placówkach letniego wypoczynku. Współorganizują lub uczestniczą w imprezach prozdrowotnych udzielając informacji i porad nt. właściwych, bezpiecznych i zdrowych zachowań podczas wakacji. Dzieci i młodzież poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskują również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw i w domu.

Dopalacze kradną życie…

Data 30-07-2015

Logo_Dopalacze kradną życie – to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. 

Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także dla rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Więcej…

 

Zdrowo podczas letniego wypoczynku w powiecie ostródzkim

Data 23-07-2015

2Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie rozpoczęła na początku czerwca 2015 roku akcję  „Zdrowe wakacje”.  W ramach akcji prowadzone są zajęcia edukacyjne, które odbyły się w 5 szkołach podstawowych powiatu ostródzkiego, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi podczas wypoczynku letniego.

Zatrucia „dopalaczami” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 2012 -2015 (do 29.07.2015)

Data 17-07-2015

sanepid-logoZatrucia „dopalaczami” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 2012 -2015 (do 29.07.2015)

2012 r. – 29, 2013 r. – 97, 2014 r. – 103, 2015 r. – 212. Razem – 441.

 

Dopalacze – gdzie szukać pomocy? najważniejsze numery telefonów

Data 16-07-2015

sanepid-logoGDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW:

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

800 060 800 infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy

Data 15-07-2015

sanepid-logo

Informujemy, że na terenie woj. warmińsko-mazurskiego uruchomiona została 24 godzinna infolinia „dopalaczowa” Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. dopalaczy.

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie srodków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014

Data 15-07-2015

sanepid-logoZachęcamy do zapoznania się z „Raportem Głównego Inspektora sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014″

Do pobrania – GIS_raport_2013-2014

Działania profilaktyczne podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie przeciwdziałania zjawisku zażywania „dopalaczy”.

Data 14-07-2015

sanepid-logo„Dopalacze” stanowią ważny społecznie problem wpływający negatywnie na zdrowie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Są one w ostatnich latach jednym z najważniejszych, zidentyfikowanych zjawisk społecznych, któremu trzeba zapobiegać. Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. warmińsko-mazurskiego koordynują działania informacyjne, skierowane do społeczeństwa, na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem i eliminowaniem negatywnego zjawiska zażywania „dopalaczy”. Inicjują i wytyczają kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa woj. warmińsko-mazurskiego z konsekwencjami zdrowotnymi zażywania tego typu środków. Pobudzają aktywność społeczną do działań profilaktycznych. Udzielają pomocy w prowadzeniu tego typu działalności. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych jest szereg działań edukacyjno-profilaktycznych, ukierunkowanych między innymi na zapobieganie zjawisku zażywania „dopalaczy”.