Konkurs na film pt. „Wolność bez uzależnień” 2016 w Ełku

Data 29-06-2016

DSC_028921.06.2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na film o uzależnieniach pt. „Wolność bez uzależnień”. W uroczystości udział wzięli uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, Pani Anna Iwaszko Wice-Starosta Ełcki, oraz przedstawiciele organizatorów konkursu: ze strony Starostwa Ełckiego Mariola Raczyńska, Urzędu Miejskiego Eliza Bałdyga, Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Rawo, Komendy Powiatowej Policji Agata Jonik, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Bogdan Wlizło.
W wystąpieniach omówiono i podsumowano konkurs, zwrócono uwagę na bardzo poważny problem związany z różnorodnymi uzależnieniami, zwłaszcza dotyczącymi młodych ludzi. Następnie wręczono uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Data 23-06-2016

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

ZDROWY POWIAT OLSZTYŃSKI

Data 21-06-2016

104.06 2016 r. w Świątkach i 18.06.2016r. w Dobrym Mieście z myślą o mieszkańcach odbyły się prozdrowotne festyny rodzinne. Poza lokalnymi organizatorami wzięli w nich udział realizatorzy przedsięwzięcia „Zdrowy Powiat Olsztyński,” tj.: Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Szpital MSWiA w Olsztynie, którzy zorganizowali swoje stanowiska i udzielali osobom zainteresowanym poradnictwa na tematy zdrowotne. Informowali o zagrożeniach zdrowotnych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych i podejmowaniem ryzykownych zachowań, będących również często przyczyną nieprzemyślanych zachowań seksualnych, a więc zagrożeń HIV/AIDS.

XV Uliczny Bieg Bociana w Budrach

Data 21-06-2016

1W ramach wieloletniej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budrach oraz Urzędem Gminy w Budrach pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie uczestniczyli w XV Ulicznych Biegach Bociana.
Na utworzonym tego dnia stoisku promocji zdrowia wszystkim zainteresowanym przekazywano wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, a także szkodliwego oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Mieszkańcy Budr oraz pobliskich okolic mogli również obliczyć wskaźnik ciała BMI, dokonać pomiaru ciśnienia krwi, osoby palące papierosy zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Festyny rodzinne: „Bezpieczny powiat 2016” oraz „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” w Olecku

Data 17-06-2016

2.12.06.2016 r. na placu w centrum Olecka odbyły się festyny rodzinne: „Bezpieczny powiat 2016” oraz „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji: m.in. loteria z nagrodami, konkurencje strażackie, nauka udzielania pierwszej pomocy, badania profilaktyczne, akcja rejestracji dawców szpiku, bańki mydlane, bezpłatny poczęstunek: bigos, kiełbaska z grilla, kompot oraz wiele innych niespodzianek dla dzieci i dorosłych. Podczas imprezy zorganizowano stoisko promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, na którym udzielano porad nt. zdrowego stylu życia, przeprowadzano pomiar wagi i wzrostu, obliczano BMI oraz przeprowadzano rozmowy indywidualne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Zajęcia o zdrowym odżywianiu w Zespole Szkół w Olecku

Data 17-06-2016

1.13 i 14 czerwca b.r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, w ramach realizacji programu „Trzymaj formę!”, podczas trzech zajęć edukacyjnych prowadzonych w Zespole Szkół w Olecku, opowiadała gimnazjalistom o racjonalnym odżywianiu. Uczniowie wysłuchali informacji m.in. o szkodliwości spożycia nadmiaru cukru i soli, znaczeniu właściwego rozkładu i liczby posiłków w ciągu dnia, produktach nie zalecanych do spożycia przez młodzież ze względu na niskie wartości odżywcze oraz o korzystnych dla zdrowia przekąskach. Ponadto pracownica oleckiej stacji zwróciła uwagę na istotę bycia świadomym konsumentem oraz przedstawiła informacje nt. zaburzeń odżywiania. Ogółem edukacją objęto 120 osób.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” w Elblągu

Data 17-06-2016

DSCF90117 czerwca 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia, wzbogacanie i utrwalanie wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania, stosowania ich w życiu codziennym oraz integrowanie się uczniów i wychowanków z różnych szkół i placówek. W konkursie uczestniczyło pięć elbląskich placówek: Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz OSW nr 2.

Zapraszamy na konferencję poświęconą chorobom odkleszczowym

Data 15-06-2016

sanepid-logoWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” i Fundacja „Aby Żyć” we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie maja zaszczyt zaprosić 21.06.2016 r. na konferencję pt. „Potencjał Zdrowia Człowieka. Choroby Odkleszczowe – Rola Pracodawców”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału – zaproszenie

Konkurs na projekt edukacyjny – wynik etapu wojewódzkiego

Data 09-06-2016

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosiły ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych, które w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiły do programu „Trzymaj formę!”. W województwie warmińsko-mazurskim takich szkół było 419; do konkursu zgłosiło się 38. Jury etapu wojwódzkiego konkursu za najlepszy uznało projekt z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu (http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,958,trzymaj-forme).

Witamina D – dla kogo i kiedy?

Data 08-06-2016

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach tzw. WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ proponuje raz w miesiącu na wykład popularyzujący wiedzę o żywieniu człowieka. Można w nim uczestniczyć osobiście lub on-line. Na stronie internetowej Wszechnicy są zamieszczane także streszczenia i prezentacje z wykładówZapraszamy 15.06.2016 o godz. 17.30 na wykład „Witamina D – dla kogo i kiedy?”.