Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne

Data 01-12-2016

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ proponuje raz w miesiącu wykład popularyzujący wiedzę o żywieniu człowieka. Można w nim uczestniczyć osobiście lub on-line. Na stronie internetowej Wszechnicy są zamieszczane także streszczenia i prezentacje z wykładów.
Zapraszamy 14.12.2016 (środa) o godz. 17.15 na wykład „Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne”, który wygłoszą: dr hab. Jadwiga Hamułka i dr hab. Agata Wawrzyniak.

Konferencja podsumowująca realizację Projektu KiK/68

Data 01-12-2016

konferencja-kik68-630.11.2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację w latach 2012-2016, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” KiK/68. W konferencji uczestniczyli: pracownicy ochrony zdrowia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, osoby zaangażowane i wspierające realizację działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie trwania projektu KiK/68 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy PIS, media ogólnopolskie i lokalne. Zebranych gości przywitały Panie: Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie – lek. wet. Teresa Parys.

Konkurs wiedzy „Wiem, co jem”

Data 01-12-2016

Tagi:

W dniu 24.11.2016 r. w Gimnazjum Nr 9 w Elblągu odbył się konkurs wiedzy „Wiem, co jem”, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu.  Do konkursu przystąpiło 14 szkół realizujących program edukacyjny „Trzymaj formę!” w Elblągu i w powiecie elbląskim. Finaliści konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Fundację Hutena.

Konferencja antytytoniowa w Iławie

Data 30-11-2016

dsc0035328.11.2016 r. w auli Uczelni Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie odbyła się konferencja antytytoniowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Na konferencję przybyli dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pielęgniarki, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Wszystkich gości przywitała Pani Jolanta Labiś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, która omówiła działania antytytoniowe prowadzone na terenie powiatu iławskiego w 2016 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie Pani Iwona Marchlewska przedstawiła prezentację dotyczącą aktualnej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyniki badań prowadzonych wśród młodzieży na temat palenia tytoniu i używania e-papierosów.

„Powiatowy konkurs wiedzy o tytoniu” PSSE w Węgorzewie

Data 29-11-2016

11W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu PSSE w Węgorzewie zorganizowała „Powiatowy konkurs wiedzy o tytoniu”, skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Konkurs polegał na prawidłowym wypełnieniu testu wiedzy o tematyce tytoniowej, w którym do uzyskania było maksymalnie 17 pkt. Do dnia 18.11.2016 r. do PSSE w Węgorzewie zostało dostarczonych 147 rozwiązanych testów z 8 szkół podstawowych, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 28 listopada laureaci konkursu, z rąk przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie odebrali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie i Urząd Miejski w Węgorzewie.

VI Ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 23-11-2016

Tagi:

Organizatorzy programu „Trzymaj formę!” – Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców – zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”.
Do 23.12.2016 odbywa się rejestracja szkół on line. Wszystkie informacje i dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl/.

Gościliśmy uczniów I LO w Mrągowie

Data 22-11-2016

20161118_125441_resized_2W piątek, 18. listopada 2016 r., w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej gościliśmy uczniów klasy biologiczno-chemicznej z I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych wirusowym zapaleniom wątroby oraz chorobom przenoszonym przez kleszcze, prowadzonych przez Aleksandrę Wasilewską z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniowie zwiedzili także Oddział Bakteriologiczno-Parazytologiczny i Oddział Wirusologiczno-Serologiczny Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych. Po laboratorium byli oprowadzani przez kierowników oddziałów: panią Annę Sokołowską i panią Beatę Wasiek.

Akcja „Zdrowie pod kontrolą”

Data 22-11-2016

resized_20161119_11254419.11.2016 r. pracownik OPZiOZ WSSE w Olsztynie, mł. asystent Marcin Milkowski poprowadził stoisko profilaktyczno-edukacyjne, w ramach akcji organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn „Zdrowie pod Kontrolą”. W ramach stoiska, odwiedzający mieli możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, mogli zasięgnąć informacji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od tytoniu i innych uzależnień chemicznych. Dystrybuowane były materiały edukacyjne. Ze stoiska skorzystało około 100 osób, wykonano 47 badań na smokerlyzerze.

Konferencja ,,Potencjał Zdrowia Człowieka. Choroby odkleszczowe – Rola Pracodawców” w Olecku

Data 22-11-2016

SONY DSC

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku oraz Stowarzyszenie Parasol dla Życia i Fundacja Aby Żyć zorganizowały konferencję ,,Potencjał Zdrowia Człowieka. Choroby odkleszczowe – Rola Pracodawców”, która odbyła się 16.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olecko. Patronatem honorowym wydarzenie objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Burmistrz Miasta Olecko.
Województwo warmińsko-mazurskie, z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy, odnotowuje wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę (jest on prawie dwukrotnie wyższy niż w kraju) i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) (prawie sześciokrotnie wyższy niż w Polsce).

O nowych środkach psychoaktywnych w powiecie ostródzkim

Data 22-11-2016

2117 listopada 2016 roku w Zespole Szkól Licealnych w Morągu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II na temat zagrożenia używania środków zastępczych tzw. dopalaczy. Zajęcia odbyły się na prośbę Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Pani Jolanty Jankowiak-Wydra. Zajęcia edukacyjne poszarzają wiedzę rodziców uczniów na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych środków psychoaktywnych”. Prowadzącymi spotkanie byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski, asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba-Stradomska oraz aspiranci policji.