Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 13-10-2017

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2017/2018  VII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresatami konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II-III gimnazjalnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl 

 

„Zdążyć przed grypą” – spotkanie edukacyjne w Olecku

Data 02-10-2017

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz dążąc do przekonania, że szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem, w dniu 27.09.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „Zdążyć przed grypą”. W czasie spotkania omówiono epidemiologię i diagnostykę grypy. Podkreślono znaczenie profilaktyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę, skuteczność i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Przedstawiono stan zaszczepienia p/grypie populacji na terenie powiatu oleckiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015 i 2016.

Wystawa naturalnych okazów grzybów leśnych w Działdowie

Data 02-10-2017

Przez dwa dni, to jest 14 i 15 września 2017 r. trwała w Działdowie wystawa naturalnych okazów grzybów leśnych. W tym czasie mieszkańcy Działdowa i okolic mieli możliwość obejrzenia grzybów występujących w naszych lasach. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych. Adresowana była przede wszystkim do osób zbierających i kupujących grzyby.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie gołdapskim

Data 10-08-2017

04 i 07.08.2017r.pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi  w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili obozy harcerskie i kolonie letnie na terenie powiatu gołdapskiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik  Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówił tematy z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, zatruć pokarmowych, wściekliźnie.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie oleckim

Data 10-08-2017

W okresie wakacyjnym pracownica promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w powiecie oleckim, zwracała ich uwagę na to, jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z uroków wypoczynku letniego. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

Zdrowe Wakacje w powiecie mrągowskim

Data 31-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wspólnie organizowali spotkania edukacyjne w ramach odbywającej się corocznie akcji „Zdrowe Wakacje”. Tematyka poruszana podczas spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”.

Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 27-07-2017

19 i 20.07.2017r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wspólnie  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdap oraz Straży Granicznej z Dubeninek w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili młodzież trenującą piłkę nożną z drużyny sportowej Jagiellonia Białystok na obozie sportowym w Gołdapi  i obóz harcerski w Stańczykach, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok.

Zdrowe Wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 27-07-2017

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, kolonii, obozów i wielu innych form spędzania czasu wolnego. Jest to również czas, w którym może pojawić się szereg zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą spotkania edukacyjne z osobami wypoczywającymi na terenie powiatu węgorzewskiego.

Z promocją zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Data 20-07-2017

20.07.2017 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Tematyka spotkania skierowana do młodych pacjentów dotyczyła między innymi profilaktyki zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, wścieklizny, a także barszczu Sosnowskiego.

Działania Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży

Data 19-07-2017

14.07.2017 r. pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lidzbarku Warmińskim Panie Dorota Grażewicz i Jadwiga Piotrowska oraz pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Marcin Milkowski odwiedzili Biwak Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Orneta, który zorganizowany został we wsi Osetnik. Do wszystkich, 117 uczestników biwaku, pracownice PSSE w Lidzbarku Warmińskim mówiły na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i wścieklizny. Natomiast pracownik WSSE w Olsztynie przeprowadził zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym, dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym szczególnie środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” i przetworów konopi indyjskich.