„ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi w powiecie mrągowskim”

Data 22-10-2014

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi pracownica pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Mrągowie przy współpracy z panią Alicją Jakubiak (trenerką ZUMBA) zorganizowała akcję „ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi”.

O zdrowiu w „Planecie 11” w Olsztynie

Data 22-10-2014

2W bibliotece multimedialnej „Planeta 11” 17.10.2014 r. odbyła się impreza edukacyjna poświęcona profilaktyce nowotworowej,w ramach której Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracowała z pracownikami: biblioteki „Planeta 11”, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy MSWiA w Olsztynie jak również Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

„Trzymaj formę” w powiecie mrągowskim

Data 22-10-2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 16.10.2014 r., już po raz dziewiąty, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie odbyło się szkolenie szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj formę”. Wszystkich zaproszonych powitała Beata Doraczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.  Młodszy asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Marta Kopaniec podsumowała VIII edycję programu oraz przedstawiła zasady realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015. Wykład  „GDA – jak wykorzystać w codziennych

Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające

Data 21-10-2014

115.10.2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie na temat „Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające”. Zaproszonych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Podsumowanie kampanii społecznej „Powiat ostródzki dla zdrowia kobiet”

Data 21-10-2014

6W sobotę 18 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie miał miejsce finał kampanii społecznej pn. „Powiat Ostródzki dla zdrowia kobiet”. W jego trakcie wyróżnione zostały organizacje i instytucje, które wyborem kapituły konkursowej miały najlepsze prezentacje dotyczące profilaktyki raka piersi.

Wojewódzka konferencja Szkół i Placówek Promujących Zdrowie – Ostróda 2014

Data 21-10-2014

616.10.2014 r. w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Spotkanie otworzył Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. W trakcie konferencji przyznane zostały certyfikaty szkół promujących zdrowie. Hol budynku wypełnił się prezentacjami poszczególnych placówek oświatowych. Wśród gości pojawili się Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty Pani Grażyna Przasnyska, p.o. Dyrektora SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Pani Brygida Kondracka, z-ca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pani Maria Mindrow,

Szkolenie dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie

Data 21-10-2014

115.10.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Węgorzewie odbyło się szkolenie na temat profilaktyki HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Wszechnica żywieniowa SGGW

Data 15-10-2014

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach tzw. WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ zaprasza raz w miesiącu na prelekcje popularyzujące wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka. Można w nich uczestniczyć osobiście lub on-line. Na stronie internetowej Wszechnicy są zamieszczane także streszczenia i prezentacje z prelekcji. Zapraszamy 15.10.2014 na wykład „Fosfor w żywności i żywieniu” (17.30).

„Trzymaj formę” już po raz dziewiąty w szkołach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

Data 15-10-2014

szkolenie TF - 2014 00601.10.2014 r. pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „Trzymaj formę”. Wszystkich zaproszonych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.  Kierownik Sekcji Grażyna Dziubanii  podsumowała VIII edycję programu oraz omówiła zasady realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015. Wykład na temat zaburzeń odżywiania wygłosił Marcin

„Trzymaj formę” w powiecie ostródzkim

Data 15-10-2014

 2W dniu 26.09.2014 r. odbyło się szkolenie adresowane do koordynatorów i realizatorów szkolnych programu „Trzymaj formę” z terenu powiatu ostródzkiego. Szkolenie, zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie, otworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Pracownicy NZOZ „PULS” Centrum Psychiatryczno-Odwykowe w Ostródzie omówili zagadnienia związane z zaburzeniami behawioralnymi, a kierownik Higieny Żywności, Żywienia