Ruszyła VIII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 13-12-2018

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2018/2019 VIII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresaci konkursu to uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie klas III gimnazjów. Zgłoszenia szkół są zbierane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https:/konkurs.trzymajforme.pl – do 14.12.2018. Zachęcamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu 2018/2019 

Zajęcia edukacyjne z profilaktyki HIV/AIDS w Elblągu

Data 12-12-2018

Dnia 10 grudnia 2018 roku przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przeprowadził 2 zajęcia edukacyjne dla 48 uczniów dwóch klas Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu na temat profilaktyki HIV/AIDS, w tym: dróg szerzenia się AIDS, faktów i mitów nt. HIV/AIDS, badań na HIV oraz Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w kierunku HIV. Poruszono również temat niektórych chorób przenoszonych drogą płciową (HPV, HBV, HCV, kiła, rzeżączka, choroby pasożytnicze). Podczas zajęć uczniowie otrzymali broszury  „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”.

Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Data 11-12-2018

„Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – HIV/AIDS oraz uzależnienia” – to temat konferencji, która odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z inicjatywy Kuratorium Oświaty. Nauczyciele, pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także szkolni koordynatorzy szkół promujących zdrowie z Warmii i Mazur wysłuchali m.in. wykładów na temat zagrożenia zdrowia, jakim jest zakażenie wirusem HIV. Przedstawiciele WSSE w Olsztynie przypominali, jak ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, że wirus przenosi się nie tylko drogą płciową, ale można się nim zakazić także podczas percingu, wykonywania tatuażu,zabiegów kosmetycznych lub medycznych. Podczas otwarcia konferencji słowo wstępu wygłosił Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Uczestnicy wysłuchali m. in. wykładu Elżbiety Michalak z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie. Wy kładowcy podkreślali, że żeby zapobiec rozwojowi AIDS warto wykonać test diagnostyczny. O tym, że testy można wykonać anonimowo bezpłatnie i bez skierowania w Anonimowym i Bezpłatnym Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w kierunku HIV, działającym przy WSSE w Olsztynie przypomniała Barbara Dolińska, doradca  tego punktu.

Powiatowe obchody Światowego Dnia AIDS w Nowym Mieście Lubawskim

Data 11-12-2018

Dnia 1 grudnia 2018 r. z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja powiatowa poświęcona HIV/AIDS oraz innym zakażeniom krwiopochodnym. Organizatorami konferencji byli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Starostwa Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pracownik Powiatowej Stacji przedstawił w formie prelekcji historię HIV/AIDS w Polsce, zasady profilaktyki HIV/AIDS i innych zakażeń krwiopochodnych oraz najnowsze dane statystyczne dotyczące zakażeń HIV i AIDS w Polsce. Nawiązano również do aktualnej kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS  „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich biorący udział w konkursach i ich opiekunowie. W trakcie konferencji podsumowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS i innych zakażeniach krwiopochodnych oraz wręczono nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Urząd Gminy Kurzętnik,  oraz Urząd Gminy Grodziczno.

Finał XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy „Nie daj szansy AIDS” w Olecku

Data 05-12-2018

Już prawie czterdzieści lat mija od kiedy opis pierwszych przypadków nowej choroby, nazwanej później AIDS, po raz pierwszy pojawił się w renomowanym czasopiśmie medycznym „New England Journal of Medicine”. Było to w grudniu 1981 roku. AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) na początku epidemii zbierał ogromne, śmiertelne żniwo. Rokowania osób zakażonych wirusem HIV zmieniły się diametralnie po roku 1996, w którym to wprowadzono do stosowania leki antyretrowirusowe zmniejszające ilość wirusa we krwi. Dziś człowiek żyjący z HIV może dożyć późnej starości. Najlepiej jednak,

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Gołdapi

Data 05-12-2018

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi 04 grudnia zorganizowała powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS pod nazwą „WIEM WIĘCEJ” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji o nagrody wzięło udział sześć osób. Troje uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi i 3 osoby z Technikum w Gołdapi. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła trzech laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
I miejsce zajęła uczennica z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, z liczbą 30 pkt.
II miejsce zajęła uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi ,z liczbą 27 pkt.
III miejsce przyznano uczennicy z Technikum w Gołdapi, z liczbą 26,5 pkt.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy odebrali dyplomy i drobne upominki za udział. W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi oraz Starosta Gołdapski.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Elblągu

Data 05-12-2018

Z okazji Światowego Dnia AIDS dnia 03.12.2018 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów VII, VIII klas podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 35 uczniów z 12 szkół z Elbląga i powiatu elbląskiego. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 45 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Gospodarzem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, która dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów przygotowała drobne poczęstunki. Przed ogłoszeniem wyników uczniowie wysłuchali prelekcji Pani Beaty Lalik – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Gronowie Górnym i przedstawiciela Fundacji Centrum pomocy Dzikim Zwierzętom PRO ANIMALS. Komisja konkursowa w składzie:• Ks. Edward Rysztowski – kierownik NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” – Przewodniczący komisji
• Pan Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
• Pani Danuta Celmer – st. asystent PSSE w Elblągu
• Pani Izabela Ostasz – młodszy asystent PSSE w Elblągu
• Danuta Stanicka – edukator zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny w Elblągu
• Pani Natalia Mianowska – stażystka PSSE w Elblągu
wyodrębniła zwycięzców:

Powiatowy „Test wiedzy o tytoniu” w Węgorzewie

Data 04-12-2018

To już kolejny rok, kiedy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie w  ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zorganizowała konkurs wiedzy, skierowany do uczniów klas VI. W tym roku do konkursowych zmagań przystąpiło 91 uczniów z 6 szkół podstawowych. Uczniowie rozwiązywali test o problematyce tytoniowej. Testy zostały sprawdzone w PSSE. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego  i PSSE w Węgorzewie postanowiła nagrodzić 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki (15-16 pkt.).

Happening z okazji Światowego Dnia AIDS w Olsztynie

Data 03-12-2018

30.11.2018 roku na terenie Starego Miasta w Olsztynie odbył się happening w przeddzień Światowego Dnia AIDS. Uczniowie Technikum TEB Edukacja, Wolontariusze Grupy SIM PCK Olsztyn wspierani przez pracownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie rozmawiali z przechodniami na tematy dotyczące profilaktyki HIV/AIDS rozdając broszury oraz popularyzując kampanię „Mam czas rozmawiać”. Celem akcji było również zachęcenie osób dorosłych do wykonywania w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Żołnierskiej 16 w Olsztynie bezpłatnych i anonimowych badań w kierunku HIV.

XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w Ostródzie

Data 30-11-2018

W dniu 30 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie odbyła się XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. Uczestników olimpiady przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie Pan Henryk Rybacki. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Epidemiologii opracowali pytania obejmujące profilaktykę, drogi szerzenia zakażeń, okoliczności i czynniki sprzyjające zakażeniu wirusem HIV, epidemiologię zakażeń wirusem HIV w Polsce i na Świecie, leczenie antyretrowirusowe zakażeń HIV, opiekę nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Test wiedzy zawierał 38 pytań, czas na uzupełnienie testu wynosił 45 min. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na