Rozpoczęła się akcja „Moje dziecko idzie do szkoły 2017”

Data 22-03-2017

okładkaAkcja jest prowadzona w oparciu o program „Moje dziecko idzie do szkoły”  opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. 
ADRESACI: Rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Żywienie a odporność organizmu

Data 22-03-2017

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ proponuje raz w miesiącu wykład popularyzujący wiedzę o żywieniu człowieka. Można w nim uczestniczyć osobiście lub on-line. Na stronie internetowej Wszechnicy są zamieszczane także streszczenia i prezentacje z wykładów.
Zapraszamy 19.04.2017 (środa) o godz. 17.15 na wykład „Żywienie a odporność organizmu”, który wygłosi profesor Krystyna Skwarło z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2017

Data 21-03-2017

Tagi:

poster_01Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresjaInformacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int  oraz na stronie Biura WHO w Polsce www.who.un.org.pl
1. Kampania „Depresja – porozmawiajmy o niej” – założenia
2. „Depresja – czym jest ta choroba?” 
3. http://twarzedepresji.pl/o-depresji/
4. www.forumprzeciwdepresji.pl
 
5. Depresja u dzieci
6. Depresja poporodowa
7. Depresja u osób starszych
8. Życie z chorym na depresję
9. Samobójstwa 

Zakończył się etap szkolny konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 07-03-2017

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2016/2017  VI edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Wszystkie informacje związane z konkursem znajdują się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl/.
Do udziału w konkursie zgłoszono ogółem 6365 uczniów z 877 gimnazjów. Etap szkolny został przeprowadzony online w dniach 13.02.2017-03.03.2017. Każdy uczestnik zmierzył się z testem zawierającym 40 zadań. W województwie warmińsko-mazurskim przystąpiło do niego 181 uczniów z 24 gimnazjów. Do 24.03.2017 zostanie ogłoszona lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu (powiatowego).

Podstawowe informacje na temat wszawicy

Data 26-02-2017

folderZapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wszawicy zamieszczonymi w folderze  „Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie”. Folder został opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Główny Inspektorat Sanitarny.
Folder „Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie”

Szkolenie z programu „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie ostródzkim

Data 20-02-2017

16 lutego 2017 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. W szkoleniu uczestniczyli  dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli zgłoszonych do realizacji programu. Uczestników szkolenia przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Inspektor przekazał najważniejsze informacje związane z zachorowaniem na grypę w powiecie ostródzkim, o znaczeniu szczepień ochronnych oraz o przeciwdziałaniu uzależnieniu od nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Data 16-02-2017

Zapraszamy na stronę internetową Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl). Znajdą tam Państwo  wiarygodne i rzetelne informacje bazujące na aktualnych badaniach naukowych (polskich i światowych) oraz na wiedzy, doświadczeniu i codziennej praktyce zawodowej ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.                                 

„BIEG PO ZDROWIE” W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

Data 13-02-2017

To nowy program edukacji antytytoniowej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Skierowany jest do uczniów klas IV oraz ich rodziców i opiekunów. W Olsztynie i powiecie olsztyńskim do programu przystąpiło 16 szkół podstawowych. Wszyscy szkolni koordynatorzy programu przybyli 09.02.2017 r. na szkolenie, które zorganizowali pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W  pierwszej części szkolenia Grażyna Dziubanii kierownik sekcji omówiła aspekty zdrowotne ryzykownych zachowań takich jak palenie tytoniu, używanie e-papierosów czy też innych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem „dopalaczy” i leków bez recepty. W drugiej części Danuta Domańska prac. sekcji zaprezentowała program omawiając jego realizację i ewaluację. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, a także wymienili spostrzeżenia i refleksje dotyczące realizacji programu.

I edycja programu „Bieg po zdrowie” w powiecie ostródzkim

Data 13-02-2017

10 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów, koordynatorów i realizatorów programu profilaktyki tytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”.  Uczestników szkolenie przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Inspektor przedstawił uczestnikom szkolenia sytuację epidemiologiczną związana z zachorowaniem na grypę oraz działania związane z przeciwdziałaniem używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. W dalszej części szkolenia asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska  przedstawiła: założenia realizacji programu, przedstawiła sposób realizacji programu, zaprezentowała materiały wspierające realizację programu. Uzupełnieniem były filmy edukacyjne dotyczące realizacji programu. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze zmianami ustawy antytytoniowej, sytuacją epidemiologiczną palenia tytoniu w Polsce.

SMOG – najważniejsze informacje

Data 07-02-2017

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.