Światowy Dzień Higieny Rąk w Iławie

Data 17-05-2019

Z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk 6 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iławie odbyły się zajęcia edukacyjne z dziećmi klas I prowadzone przez pracowników Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie  na temat znaczenia higieny rąk dla naszego zdrowia. Dzieci układały hasła o zdrowiu, uczestniczyły w pogadance z prezentacją multimedialną, obserwowały pokaz skutecznego mycia rąk, ćwiczyły prawidłowe mycie rąk w łazience szkolnej. Na podsumowanie zajęć wspólnie omówiono przedstawione na kolorowankach sytuacje życiowe, w których trzeba myć ręce.

Działania w ramach Światowego Dnia Higieny Rąk w Elblągu

Data 15-05-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że 5 maja 2019 roku odbył się Światowy Dzień Higieny Rąk, którego głównym celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. znaczenia utrzymania właściwej higieny rąk jako podstawowego środka ograniczającego rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych tj. grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A czy zatrucia pokarmowe, w świetle obecnych zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego, a zwłaszcza wzrastającej liczby zakażeń układu pokarmowego oraz licznych ognisk zakażeń szpitalnych przenoszonych przez ręce.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Elbląg zorganizowała akcję informacyjną dla lokalnej społeczności. Z środków Urzędu Miasta w Elblągu, według wzorów plakatów Światowej Organizacji Zdrowia przekazanych przez PSSE, wydrukowano 300 plakatów zwracających uwagę na potrzebę utrzymania higieny rąk, które rozmieszczono w: elbląskich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalach, Domu Pomocy Społecznej w Elblągu oraz publicznych środkach transportu w Elblągu (tramwaje i autobusy). PSSE w Elblągu przekazała również ulotki zawierające informację nt. prawidłowej techniki mycia rąk do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, gdzie trafiły do rodzin pacjentów odwiedzających i sprawujących opiekę (czynności higieniczne) nad swoimi bliskimi.
Ponadto ukazał się artykuł nt. Światowego Dnia Higieny Rąk w gazecie internetowej „Razem z Tobą”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu udzielił również wywiadu dla Radia Olsztyn omawiającego znaczenie higieny rąk w prewencji rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.

Obchody Światowego Dnia Higieny Rąk w Olecku

Data 15-05-2019

W tym roku Światowy Dzień Higieny Rąk przebiegał pod hasłem „Bezpieczna opieka dla wszystkich jest w twoich rękach”. Z tej okazji 5 maja 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku zorganizowała konferencję, w czasie której przypomniano jak właściwie dbać o czystość dłoni.

Światowy Dzień Higieny Rąk w Gołdapi

Data 14-05-2019

W dniach 07-08.05.2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi zorganizowała akcję mycia i dezynfekcji rąk. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Gołdapi i dzięki uprzejmości Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. W ten sposób powiat gołdapski włączył się w  kampanię Światowej Organizacji Zdrowia, zwracajac uwagę na konieczność higieny rąk jako podstawę zapobiegania i przenoszenia się zakażeń. W imprezie wzięło udział 280 osób, głównie dzieci szkół podstawowych.

Biegi Rodzinne w Giżycku

Data 13-05-2019

W dniu 2 maja 2019 r. na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka odbyły się XXII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne. W biegu mogli uczestniczyć zawodnicy indywidualni, a także całe rodziny. W tym roku oprócz samych biegów organizatorzy przygotowali sporo innych rozrywek. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku swoje stoisko prezentowała pod ogromnym namiotem z kleszczem. Udzielano tam porad zdrowotnych oraz rozdawano materiały edukacyjne

O środkach zastępczych dla rodziców w Olsztynie

Data 08-05-2019

7 maja 2019 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniowej oraz używania napojów energetyzujących przez nieletnich. Celem spotkania było przekazanie informacji oraz  uwrażliwienie rodziców na dostępność, popularność i modę używek oraz zapobieganie używania ich.  Ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwości zdrowotne nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania.

VIII Plenerowa Impreza Prozdrowotna „Więcej Ruchu Więcej Zdrowia” w Gołdapi

Data 08-05-2019

27.04.2019 r. już po raz VIII odbyła się Plenerowa Impreza Prozdrowotna „Więcej Ruchu Więcej Zdrowia”, której celem było podkreślenie znaczenia badań profilaktycznych w ramach zapobiegania nowotworom w każdym przedziale wiekowym oraz zasad zdrowego stylu życia. Przy słonecznej pogodzie na 2 km trasie ustawiło się 12 instytucji ze swoimi stanowiskami, przekazując zainteresowanym informacje na temat konieczności i ważności badań profilaktycznych w każdym przedziale wiekowym. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia na stanowisku PSSE  udzielano porad zdrowotnych dotyczących racjonalnego 

Europejski Tydzień Szczepień w Olecku

Data 06-05-2019

 Vaccines work –#Praca z wirusem” to przesłanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europejski Tydzień Szczepień w 2019 roku. Głównym celem akcji jest uświadomienie korzyści płynących ze szczepionek. W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień w dniach 24-25.04.2019 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyły się dwie powiatowe konferencje pt.: „Vaccines work – #Praca z wirusem”. Pierwsza kierowana była do mieszkańców powiatu oleckiego,

Światowy Dzień Zdrowia 2019 roku w Bartoszycach

Data 24-04-2019

13.04.2019 r.  w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, na terenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach  odbyła się akcja „Białej Soboty”, której organizatorami był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycachwe współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Fundacją na Rzecz Zdrowia.W akcję włączyła się również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach.Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z pracownikiem Higieny Dzieci i Młodzieży wystawił stoisko profilaktyczno-edukacyjne, na którym prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjne w formie ulotek profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki uzależnień, profilaktyki ochrony przed próchnicą, profilaktyki chorób nowotworowych oraz profilaktyki wszawicy.

Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Nidzicy

Data 15-04-2019

12 kwietnia odbyła się w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy konferencja przedstawicieli szkół i przedszkoli realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa Oddział w Olsztynie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy. Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji” wygłosiła Pani Dorota Macander  – kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.