Akcja „Zdrowe wakacje” w powiecie iławskim

Data 16-07-2014

1W ramach akcji „Zdrowe wakacje” od 1.07.2014 r. pracownik PZ i OZ PSSE Iława wygłosił pogadanki nt. zapobiegania zatruciom pokarmowym, wściekliźnie, chorobom przenoszonym przez kleszcze, bąblowicy, ukąszeniu żmii, zażywaniu narkotyków na 6 obozach w Iławie, Siemianach i 1 półkolonii w Iławie. Pośród 218 dzieci i młodzieży przeprowadzono dystrybucję broszur „Zdrowe wakacje”, „Druga strona wakacji” i „Leśne niespodzianki”.

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Data 04-07-2014

sunZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Konferencja „Działania profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania”

Data 02-07-2014

logoNa zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wygłosił wykłady na temat profilaktyki zażywania dopalaczy pt. „Nowa twarz problemu społecznego – dopalacze”. Podczas wystąpienia przedstawiono statystyki dotyczące nadzoru nad dopalaczami oraz działania z zakresu promocji zdrowia podejmowane przez PIS w tym zakresie. Wykłady wygłoszono w ramach konferencji „Rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”

O „dopalaczach” w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Data 01-07-2014

3logo0.06.2014 r. kierownik OPZiOZ WSSE w Olsztynie mgr Radosław Gruss i młodszy asystent OPZiOZ mgr Marcin Milkowski przeprowadzili szkolenie adresowane do kadry pielęgniarskiej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. Tematy poruszane podczas szkolenia obejmowały: psychologiczne i społeczne czynniki wpływające na rozwój uzależnień, mechanizmy rozwoju uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, funkcjonowanie i charakterystykę użytkowników „dopalaczy”,

„Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”

Data 01-07-2014

226.06.2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”, której organizatorami byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie i Fundacja „Ratujmy Życie”.  Myślą przewodnią konferencji było pokazanie wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Piknik Europejski w Budrach

Data 01-07-2014

326.06.2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie zorganizowała stoisko promocji zdrowia na Pikniku Europejskim w Budrach. Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. W pikniku wzięły udział dzieci z dwóch szkół podstawowych, kadra pedagogiczna oraz rodzice i zaproszeni goście.

„BEZPIECZNI – JA,TY,MY”, CZYLI BEZPIECZNE WAKACJE W OLSZTYNIE

Data 01-07-2014

4(1) 14 czerwca 2014r. na Osiedlu Dajtki w Olsztynie przy Szkole Podstawowej Nr 18 odbył się festyn rodzinny, którego głównym celem była popularyzacja w środowisku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

Biologia na ścieżkach promocji zdrowia

Data 26-06-2014

s117 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym będą mogli uczestniczyć w wykładach, konferencjach, szkoleniach i innych formach edukacji prozdrowotnej organizowanych/prowadzonych przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniom z pozostałych klas zostaną zaproponowane zajęcia o tematyce zdrowotnej w czasie lekcji wychowawczych. Porozumienie zawarto na 3 lata.

O „dopalaczach” i innych substancjach psychoaktywnych

Data 17-06-2014

1Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie podjęła działania edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. W tym celu prowadzone są wykłady skierowane do młodzieży i ich rodziców. Wraz z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie edukujemy „Zanim będzie za późno”. W pierwszym półroczu edukacją objęliśmy 699 rodziców i 138 uczniów. Wykłady nt. sutków zdrowotnych oraz aspektów prawnych zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież cieszą się dużym zainteresowaniem dlatego będą kontynuowane.

Zdrowie w ciąży – platforma internetowa

Data 11-06-2014

Nowy obraz1