Program „Nie pal przy mnie proszę”

Data 27-08-2010

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj. warmińsko-mazurskim realizowany był pilotażowo w 19 szkołach podstawowych wśród 1 406 dzieci w wieku 7-9  lat oraz wśród 375 rodziców dzieci objętych programem.

Do pobrania:

Ramowe założenia programu „Nie pal przy mnie proszę”.
Broszura „Nie pal przy mnie proszę”

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Data 26-08-2010

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj.warmińsko-mazurskim realizowano pilotażowo w 19 gimnazjach i 7 szkołach podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego. Program realizowano od lutego do czerwca 2010 roku. Programem objęto 245 dzieci w wieku 10-12 lat  i 4 685 w wieku 13-15 lat. Program zrealizowano wśród 585 rodziców i opiekunów dzieci objętych programem.

Do pobrania:

Ramowe założenia programu „Znajdź_właściwe_ rozwiązanie”.
Broszura „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
errata
str.7_”Znajdź_właściwe_rozwiązanie”


„Papierosy pożerają Cię żywcem”

Data 24-08-2010

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolgiczna w Olsztynie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

informuje, że 16.11.2009 rozpoczęła się Medialna Kampania Społeczna Ministerstwa Zdrowia pod hasłem:

„Papierosy pożerają Cię żywcem”

„Bez dymu do celu”

Data 24-08-2010

„Bez dymu do celu” to tytuł akcji realizowanej w ramach „Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”, której organizatorami są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie i Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Akcja zainaugurowana w Światowy Dzień Bez Tytoniu jest skierowana szczególnie do kierowców i pasażerów, aby zwrócić ich uwagę na szkodliwość tego nałogu dla zdrowia, ale i życie człowieka. Odwrócenie uwagi związane z paleniem papierosa podczas kierowania autem może mieć bardzo negatywny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, jak i tych, którzy z nim podróżują.

Akcja „Posprzątaj po mnie proszę”

Data 24-08-2010

W związku z pojawiającym się rokrocznie problemem psich odchodów, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego akcję pt. „Posprzątaj po mnie, proszę„.

Zakażenia HIV warmińsko-mazurskie

Data 23-08-2010

Zakażenia HIV  na terenie województwa warmińsko-mazurskieg od 1989 do 31-12-2016 r
(zarejestrowane przez WSSE Dział Epidemiologii)

Kampanie HIV/AIDS

Data 23-08-2010

W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadających stałego partnera.

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie – pierwszy krok”

Data 20-08-2010

W roku szkolnym 209/2010 Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wprowadził na terenie województwa warmińsko-mazurskiego program profilaktyki zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie i pierwszy krok”.

Program profilaktyki chorób odkleszczowych „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”

Data 20-08-2010

Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:
„Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”
adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Uwolnijmy zakłady pracy od dymu tytoniowego

Data 20-08-2010

Zakłady Pracy Wolne od Dymu Tytoniowego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi działalność informacyjną na temat szkodliwości palenia tytoniu do różnych grup docelowych.