Profilaktyka zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie – pierwszy krok”

Data 20-08-2010

W roku szkolnym 209/2010 Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wprowadził na terenie województwa warmińsko-mazurskiego program profilaktyki zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie i pierwszy krok”.

Program profilaktyki chorób odkleszczowych „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”

Data 20-08-2010

Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:
„Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”
adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Uwolnijmy zakłady pracy od dymu tytoniowego

Data 20-08-2010

Zakłady Pracy Wolne od Dymu Tytoniowego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi działalność informacyjną na temat szkodliwości palenia tytoniu do różnych grup docelowych.

Higiena osobista

Data 20-08-2010

Poniżej zamieszczone zostały materiały pomocnicze dla nauczycieli oraz scenariusze zajęć na temat higieny osobistej, które zostały opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY(PKD) wykonujący badania w kierunku HIV bezpłatnie i anonimowo

Data 20-08-2010

PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY(PKD)
wykonujący badania w kierunku HIV bezpłatnie i anonimowo

Czynny: wtorek i czwartek od 15.00-18.00

Lokalizacja:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
ul. Żołnierska 16,  pokój nr 15 na parterze

Plakaty antytytoniowe

Data 01-08-2010

Poniżej zamieszczamy plakaty antytytoniowe wykorzystywane przez jednostki Inspekcji sanitarnej podczas działań z zakresu profilaktyki palenia tytoniu.

plakat pt.  palaczka

plakat pt.  zegar

plakat pt.  lody

plakat pt.  stokrota

plakat pt.  butelka

plakat pt.  czad

plakat pt.  wyliczanka