Uwolnijmy zakłady pracy od dymu tytoniowego

Data 20-08-2010

Zakłady Pracy Wolne od Dymu Tytoniowego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi działalność informacyjną na temat szkodliwości palenia tytoniu do różnych grup docelowych. Jednym z elementów programu jest profilaktyka antytytoniowa skierowana do zakładów pracy.

Poniżej zamieszczamy prezentacje, które można wykorzystać podczas prowadzenia działań mających na celu uwolnienie zakładów pracy od dymu tytoniowego.

Prezentacje do pobrania: