Program „Nie pal przy mnie proszę”

Data 27-08-2010

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj. warmińsko-mazurskim realizowany był pilotażowo w 19 szkołach podstawowych wśród 1 406 dzieci w wieku 7-9  lat oraz wśród 375 rodziców dzieci objętych programem.

Do pobrania:

Ramowe założenia programu „Nie pal przy mnie proszę”.
Broszura „Nie pal przy mnie proszę”