Konkurs fotograficzny „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”

Data 05-10-2010

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie i Fundacja „Onkologia Warmii i Mazur” ogłaszają konkurs fotograficzny pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych, wieczorowych i zaocznych woj. warmińsko-mazurskiego. Trwa od 20 września do 5 listopada 2010 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

REGULAMIN konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

Załączniki do regulaminu konkursu:

Zgoda uczestnika pełnoletniego na udział w konkursie – Załącznik nr1 konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie  – Załącznik nr 2 do konkursu