Raport z badań Polaków nt palenia tytoniu

Data 19-11-2010

GATS wyniki badania

Program Ograniczania zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Wyniki konkursu „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”

Data 18-11-2010

Do konkursu przystąpiło 75 słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy składali maksymalnie po 3 prace. Wśród złożonych prac nie wszystkie kwalifikowały się do oceny.  Jedna płyta była zawirusowana (odrzucona zgodnie z regulaminem), dwie  płyty były uszkodzone – nie otwierały się (sprawdzane przez informatyków WSSE). Na konkurs zgłoszono 166 prac.