Wyniki konkursu „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”

Data 18-11-2010

Do konkursu przystąpiło 75 słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy składali maksymalnie po 3 prace. Wśród złożonych prac nie wszystkie kwalifikowały się do oceny.  Jedna płyta była zawirusowana (odrzucona zgodnie z regulaminem), dwie  płyty były uszkodzone – nie otwierały się (sprawdzane przez informatyków WSSE). Na konkurs zgłoszono 166 prac.

Komisja konkursowa reprezentowana przez organizatorów konkursu zapoznała się z wszystkimi pracami,  które wpłynęły na konkurs  na naradzie w dniu 10 listopada 2010 roku i przedstawia wyniki konkursu:

I nagroda: Martyna Ejlak – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 , II Liceum Ogólnokształcącego  w  Olsztynie,  ul.  Małłków; praca „Rozterki palacza”
II nagroda: Dorota Ruszczyk – uczennica Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie ul. Partyzantów 85; praca „Tyle jesteś wart?”
III nagroda: Tomasz Bernatowski – uczeń  V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie,ul. Krasickiego 2;  praca „Pełny żołądek czy pełne płuca”

Wyróżnienia:

Łukasz Klimek – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, ul. Sobczyńskiego 1a; praca „Nie pal pieniędzy”
Aleksandra Jurkiewicz – uczennica Zespołu Szkół nr II, II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie, ul. Polna 1;  praca „Portfelowypalaczer”

Wyróżnienie specjalne od Kuratorium Oświaty w Olsztynie za pomysłowość i kreatywność  dla Martyny Kuźniewskiej uczennicy Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, ul Partyzantów 85.

Komisja konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie tematem, zaangażowanie w wykonywaniu prac konkursowych oraz udział w konkursie.

I nagroda

II nagroda

III nagroda

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie specjalne Kuratorium Oświaty