Program edukacyjny STOP! HCV – moduł szkolny

Data 21-02-2011

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie informuje, że rozpoczęła realizacje modułu szkolnego pilotażowego programu profilaktyki zakażeń wirusem HCV pt. STOP! HCV.

W związku z powyższym zamieszczamy (do pobrania) materiały programowe do wykorzystania przez powiatowych i szkolnych koordynatorów programu.

Epidemiologia i profilaktyka HCV

Klinika, diagnostyka, leczenie HCV

Założenia programowe – moduł szkolny

Materiał merytoryczny dla nauczyciela

Scenariusz lekcji STOP! HCV

Prezentacja dla uczniów

Film do wykorzystania podczas zajęć z uczniami

ulotka dla rodziców

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów (pre- i post-)

Arkusz oceny ankiet uczniów dla koordynatora powiatowego

Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela

Kwestionariusz ankiety dla powiatowego koordynatora programu