Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2011

Data 21-03-2011

WALCZ Z LEKOOPORNOŚCIĄ
Brak działań dziś – brak możliwości leczenia jutro

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia jest poświęcony rozprzestrzeniającej się na całym świecie oporności mikroorganizmów (wirusów, bakterii,  niektórych pasożytów) na  leki antywirusowe, antybiotyki oraz leki przeciwmalaryczne.


Regionalne Biuro WHO na Europę zwraca szczególną uwagę na problem narastającej antybiotykooporności. Szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej co roku umiera około 25 000 ludzi – z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki. Główną przyczyną oporności bakterii na antybiotyki jest ich nadużywanie i niewłaściwe stosowanie w medycynie (np. w leczeniu infekcji wirusowych), weterynarii i rolnictwie.
Pojawianie się coraz większej liczby bakterii antybiotykoopornych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronach:

www.who.int/world-health-day/2011/en/index.html
www
.euro.who.int
www.antybiotyki.edu.pl


 

 

 

Do pobrania:
„Walcz z lekoopornością” – ulotka WHO
Najczęściej zadawane pytania na temat antybiotyków
„Jak myć ręce” – instrukcja WHO