Regionalna Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Elblągu

Data 10-10-2011

5 października 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu odbyła się Regionalna Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Wykład inauguracyjny pt. „Zagubiona nastolatka – specyficzne problemy okresu dorastania” wygłosiła Anna Borkowska – kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkoły promujące zdrowie miały okazję przedstawienia efektów swojej pracy zaproszonym gościom. Z ramienia Inspekcji Sanitarnej gośćmi konferencji byli: Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, Wiesława Korejwo i Radosław Gruss z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Więcej informacji na temat sieci szkół promujących zdrowie można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie