Nidzica – szkolenia z programów „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”.

Data 25-10-2011

W dniach 11 i 12.10.2011 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nidzica Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła szkolenia dla koordynatorów szkolnych programu „Nie pal przy mnie proszę” i programu „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas szkoleń koordynator powiatowy programów – Beata Rapacka przedstawiła zagadnienia związane z podejmowanymi przez placówki działaniami antytytoniowymi oraz epidemiologią palenia tytoniu w Polsce i na świecie. Omówiono także zasady realizacji programów w roku szkolnym 2011/2012.