Wojewódzka konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Szczytnie

Data 10-10-2011

3 października 2011 roku w Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładu inauguracyjnego pt. „Zagubiona nastolatka – specyficzne problemy okresu dorastania”. Wykład wygłosiła Pani Joanna Szymańska z Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Odbyła się także prezentacja dorobku szkół i placówek województwa warmińsko–mazurskiego, które uzyskały Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Gośćmi konferencji byli: Zbigniew Włodkowski – podsekretarz stanu w MEN, Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Marek Szter – Warmińsko-Mazurski Wicekurator, Anna Zdaniukiewicz  starszy wizytator z Kuratorium w Oświaty w Olsztynie. Gośćmi konferencji z ramienia Inspekcji Sanitarnej byli: Grażyna Sosnowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie, Anna Kanak – pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Szczytnie, Wiesława Korejwo i Radosław Gruss z Oddziału  Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Olsztyna.

W 2011 r. Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie otrzymało:

Przedszkole w Rybnie

W 2011 r. akt przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie otrzymały:

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Olsztynie

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ełku

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Lidzbarku Warmińskim

Informujemy, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie reprezentowana przez kierownika  Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie, jest członkiem kapituły rozpatrującej wnioski placówek o przyznanie wojewódzkiego certyfikatu szkół promujących zdrowie i aktów przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.