Szkolenie z zakresu programów antytytoniowych w Działdowie

Data 23-11-2011

16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie odbyło się szkolenie  dla szkolnych koordynatorów programów: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012. Zebranych przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis, który przedstawił ważność programów na zwiększenie wiedzy nt. szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowania umiejętności dbania o własne zdrowie i bliskich oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdzie ludzie palą. Podkreślił rangę programów w działaniach  Inspekcji Sanitarnej na rzecz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.