Obchody „Dnia Rzucania Palenia” w Giżycku.

Data 21-11-2011

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku wraz  I Liceum Ogólnokształcącym zorganizowała akcję w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2011. Impreza miała miejsce w auli w/w szkoły 17 listopada 2011 r., działaniami objęła uczniów oraz personel całej szkoły i została rozpoczęta przemową Dyrektora Szkoły Panią Iwonę Rossa. Podczas akcji młodzież mogła zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat szkodliwości palenia na stoiskach przygotowanych na auli. Dużą popularnością cieszyły się punkty pomiaru ciśnienia tętniczego i tlenku węgla  w wydychanym powietrzu. Badaniom poddało się około 50 osób. Młodzież miała okazje wysłuchać krótkiej prelekcji wygłoszonej przez jedną z uczennic a także wykładu przygotowanego przez Pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zakończonego projekcją filmu „Nikotyna legalny narkotyk”. W trakcie trwania imprezy wyświetlone zostały spoty antytytoniowe. Zorganizowany został również Quiz „1 z 10” skierowany do uczniów szkoły, związany z tematem profilaktyki antytytoniowej, na który nagrody przekazała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Uczestnicy imprezy mieli okazję odwiedzić stoiska informacyjne tematycznie związane  z takimi tematami jak: profilaktyka nowotworowa, profilaktyką HIV/AIDS a tu materiałami zachęcającymi do wykonywania testów na HIV, antybiotykoterapią. Przygotowany został również stolik warzywno-owocowy, który cieszył się dużym powodzeniem.

Szczególne podziękowania za współpracę przy organizacji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2011 należą się pielęgniarce szkolnej Pani Wiesławie Jedut, która koordynuje działania profilaktyczne w szkole oraz uczennicom klasy Ic : Hani Mikołajun, Uli Wiszowaty, Agacie Stasiewicz i Joasi Kamińskiej.