Profilaktyka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Giżycku

Data 08-11-2011

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku włączyła się w działania profilaktyczne Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów w Giżycku i 7 listopada 2011 w  „Klubie Seniora” w Giżycku zorganizowała spotkanie skierowane do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z na tematy zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Uczestnicy zajęć mieli okazję obejrzeć  spot  „Kodeks Zdrowego Życia” oraz odwiedzić stoiska informacyjne tematycznie związane z profilaktyką nowotworową, antytytoniowa i antybiotykoterapią. Każdemu z uczestników zbadano poziomu cukru we krwi oraz zmierzono poziom ciśnienia tętniczego.