Szkolenie z programów „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Nie pal przy mnie proszę” w Olsztynie

Data 09-11-2011

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 8.11.2011r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012. Szkolenie otworzyła Teresa Parys Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Grażyna Dziubanii kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wygłosiła wykład pt. „Dym tytoniowy szkodzi każdemu”, Maria Piechocka koordynator programu z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie zaprezentowała realizację programu w swojej szkole. Prezentację tą wzbogacono emisją fragmentów filmu, który został nagrany podczas realizacji poprzedniej edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 8.11. 2011r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012. Szklenie otworzyła Teresa Parys Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Grażyna Dziubanii kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wygłosiła wykład pt. „Dym tytoniowy szkodzi każdemu”, Maria Piechocka koordynator programu z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie zaprezentowała realizację programu w swojej szkole. Prezentację tą wzbogacono emisją fragmentów filmu, który został nagrany podczas realizacji poprzedniej edycji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.