Szkolenie z programu „Wybierz życie – pierwszy krok” w Szczytnie

Data 21-11-2011

W dniu 18.11.2011 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie zostało przeprowadzone szkolenie  dla koordynatorów  i realizatorów szkolnych  Programu  „Wybierz życie, pierwszy krok”  oraz pielęgniarek ze szkół w których jest realizowany program. Szkolenie zostało otwarte przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie Panią Grażynę Sosnowską. Podczas szkolenia Anna Kanak koordynator powiatowy  podsumowała drugą edycję programu oraz omówiła zasady realizacji programu w roku szkolnym 2011/2012, wyemitowano również film pt. „Profilaktyka zarażeń wirusem HPV i raka szyjki macicy”. Pan Piotr Radoch koordynator szkolny z Zespołu Szkół w Rozogach przedstawił na szkoleniu zrobioną przez siebie prezentację pt. „Podstawowa wiedza na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV”. Uczestników szkolenia zapoznano również z prowadzoną kampanią medialną pt. „Miasta wolne od dymu”, która ma na celu przypomnieć o obowiązującym prawie (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) oraz wzmocnić jego przestrzeganie.

Anna Kanak – starszy asystent PZiOZ PSSE w Szczytnie