Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Elblągu

Data 19-12-2011

14.12.2011 r. o godz. 12:00 w Gimnazjum Nr 7 ul. Lotnicza 12 w Elblągu odbył się, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych.

O nikotynie i nowych narkotykach w Olsztynie

Data 16-12-2011

8.12. 2011 r. Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie przeszkoliła kadrę kierowniczą z placówek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wykłady prowadziła Grażyna Dziubani – kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Teresa Dziewałtowska – kierownik Sekcji Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Elbląg – międzyklasowy konkurs wiedzy nt. profilaktyki nikotynowej

Data 16-12-2011

W dniu 17.11.2011 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy nt. profilaktyki nikotynowej. Honorowym członkiem komisji była Jolanta Popiołek pracownik PZ i OZ PSSE w Elblągu.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Elblągu

Data 16-12-2011

W dniu 17.11.11 r. w siedzibie PSSE w Elblągu zorganizowano punkt rozdawnictwa ulotek, ekspozycję plakatów, mierzenie ciśnienia dokonywały Małgorzata Szutkiewicz i Aleksandra Idziaszek słuchaczki Policealnej Szkoły Medycznej w ElbląguZ mierzenia ciśnienia skorzystali pacjenci przychodni Medicus, przychodni psychiatrycznej  i petenci PSSE w Elblągu – liczba uczestników – 45 osób.

Powiatowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szczytnie

Data 15-12-2011

10.12.2011 r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczytnie zorganizował Powiatową Olimpiadę „Promocji Zdrowego Stylu Życia”, która odbyła się  w  Gimnazjum  z  Oddziałami Integracyjnymi Nr 2  im. Polskich Olimpijczyków   w   Szczytnie. W olimpiadzie wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół   średnich.

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Węgorzewie

Data 14-12-2011

13.12.2011 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbył się, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgorzewie VI Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS „ Razem przeciwko AIDS”.

Jesienna promocja zdrowia w Giżycku

Data 12-12-2011

8 grudnia 2011 roku Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Giżycku zorganizowało imprezę prozdrowotną pt. „Jesienna Promocja Zdrowia”. Tegoroczna akcja przebiegała głównie pod hasłami związanymi z racjonalnym odżywianiem, aktywnością fizyczną, zagadnieniami kosmetologicznymi oraz profilaktyką tytoniową.

Profilaktyka HIV/AIDS na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Data 08-12-2011

2 grudnia 2011 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się akcja informacyjna związana z obchodami Światowego Dnia AIDS. Organizatorami byli studenci kierunku lekarskiego naszego uniwersytetu zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA – Poland i Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

„Żyj 15 lat dłużej” – akcja profilaktyczna w Piszu

Data 06-12-2011

29.11.2011 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Stowarzyszeniem Zdrowie zorganizowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu akcję profilaktyczną „Żyj 15 lat dłużej”.  Celem akcji było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat prawidłowego odżywiania, znaczenia aktywności fizycznej,  profilaktyki zakażeń HIV oraz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych m.in.  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących,  I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1 i  Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.

Zajęcia edukacyjne w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Data 06-12-2011

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Piszu w dniu 23.11.2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7, przeprowadził dla młodzieży szkoły prelekcję w ramach programów profilaktycznych omówiono m. in.: zagadnienia dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HIV, założenia kampanii „Zrób test na HIV”, działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostyczny w kierunku HIV w Olsztynie na tle PKD w Polsce, wyświetlono film profilaktyczny „Żyję bez ryzyka AIDS”. Zagadnienia dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w ramach programu „Wybierz życie pierwszy krok”.