Szkolenie z profilaktyki HIV/AIDS w Giżycku

Data 29-02-2012

24.02.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Promocję Zdrowia i Oświatę Zdrowotną oraz Sekcję Szczepień w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeń HIV.

Z rodzicami o higienie osobistej w Olsztynie

Data 28-02-2012

20.02.2012 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Olsztynie odbyło się spotkanie z rodzicami poświęcone znaczeniu higieny osobistej w życiu człowieka.

Szkolenie z dopalaczy w Nowym Mieście Lubawskim

Data 23-02-2012

21.02.2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowała szkolenie dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i pielęgniarek szkolnych. W spotkaniu udział wzięło 21 osób, w tym przedstawiciele z 8 gimnazjów, 3 szkół podstawowych, 3 pielęgniarki szkolne oraz pracownik Starostwa Powiatowego Wydziału Oświaty, Promocji i Kultury.

Szkolenie z profilaktyki HIV/AIDS w szpitalu w Morągu

Data 22-02-2012

21.02.2012 r. w Szpitalu w Morągu (powiat ostródzki) odbyło się szkolenie dla pracowników służby zdrowia, w którym uczestniczyło 68 osób. Szkolenie dotyczyło epidemiologii, profilaktyki oraz narażenia zawodowego w zakresie HIV/AIDS oraz aspektów prawnych i etycznych HIV/AIDS.

Narada ze szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu ostródzkiego

Data 22-02-2012

14.02.2012 r. w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostródzie odbyła się narada, w której uczestniczyli szkolni koordynatorzy i realizatorzy profilaktyki ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Ostródzie, Zespół Szkół Licealnych w Morągu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie, Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie oraz Zespół Szkół Salezjańskich w Ostródzie.

O „nowych narkotykach” w powiecie bartoszyckim

Data 22-02-2012

W dniach 25.01.2012 r. do 15.02.2012 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach przeprowadził zajęcia edukacyjne w ramach działań profilaktycznych nt. „nowych narkotyków”.

Z pielęgniarkami o dopalaczach w Szczytnie

Data 21-02-2012

15.02.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie zostało przeprowadzone szkolenie nt  „Dopalaczy”, w którym uczestniczyły pielęgniarki z ośrodków zdrowia znajdujących  się na terenie powiatu, pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Szczytnie oraz  pielęgniarki szkolne.

Szkolenie z dopalaczy w Olecku

Data 16-02-2012

W dniu 15.02.2012 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku przeprowadzono szkolenie na temat zagrożeń związanych z używaniem „nowych narkotyków – tzw. dopalaczy”, na które zaproszono dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pielęgniarki środowiska szkolnego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników służby zdrowia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Bezpieczne ferie w Olsztynie

Data 15-02-2012

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie podczas ferii zimowych prowadzili spotkania edukacyjne skierowane do uczestników zimowego wypoczynku oraz ich opiekunów.

O „ dopalaczach” podczas ferii zimowych w Węgorzewie

Data 06-02-2012

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie przeprowadził 3 spotkania z dziećmi i młodzieżą spędzającymi ferie zimowe na terenie powiatu węgorzewskiego. Podczas tych spotkań poruszano tematy związane z  dopalaczami i napojami energetyzującymi.