Promocja Zdrowia na I Targach Pracy w Piszu

Data 22-03-2012

W dniu 16.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu zostały zorganizowane przez Starostę Piskiego i Urząd Pracy w Piszu I Targi Pracy. Uczestnikami targów były firmy oraz instytucje reprezentujące region powiatu piskiego, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu.

W Gimnazjum w Durągu o dopalaczach

Data 19-03-2012

16.03.2012 r. w Gimnazjum w Durągu im. Żołnierza Polskiego (powiat ostródzki) kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził cykl zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki zażywania nowych narkotyków.

Konkurs na prezentację multimedialną „Wolność bez uzależnień” w Ełku rozstrzygnięty

Data 15-03-2012

W dniu 13.03.2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na prezentację multimedialną „Wolność bez uzależnień”. W spotkaniu uczestniczyli Pan Starosta Ełcki,  Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Ełku, laureaci konkursu, opiekunowie, organizatorzy konkursu. Nagrody wręczył Pan Krzysztof Piłat Starosta Ełcki, pogratulował laureatom, opiekunom.

Konkurs plastyczny „Miasta wolne od dymu tytoniowego” w Szczytnie rozstrzygnięty

Data 07-03-2012

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczytnie zorganizowała konkurs plastyczny  dla młodzieży z gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu pod hasłem „Miasta wolne od dymu tytoniowego”.

Edukacja młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wegorzewskiego

Data 05-03-2012

Na terenie powiatu węgorzewskiego odbyły się 2 spotkania z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych.  Podczas spotkań poruszano tematy związane z „nowymi narkotykami”- dopalaczami. Pierwsze spotkanie odbyło się  28.02.2012r. w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie dla 28 osobowej grupy młodzieży. Z

Konkurs palstyczny „Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV” w Kętrzynie

Data 05-03-2012

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kętrzynie – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna przy współpracy Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej w Kętrzynie w ramach kampanii „Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV” zorganizowała i przeprowadziła konkurs na plakat.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Profilaktyki Antytytoniowej w Piszu

Data 02-03-2012

24.02.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, odbyła się narada Powiatowego Zespołu Koordynującego ds. Profilaktyki Tytoniowej. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Rucianem Nidzie, Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenie z zakresu promocji zdrowia w Piszu

Data 02-03-2012

28.02.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, odbyło się szkolenie, na które zaproszono dyrektorów i przedstawicieli Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Miejskie.

Edukacja kobiet w ciąży w Piszu

Data 02-03-2012

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu przeprowadził w Przychodni Zdrowia w Piszu zajęcia edukacyjne dla kobiet w ciąży. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące profilaktyki HIV, HCV oraz tytoniu. W spotkaniu wzięło udział 21 osób.

Profilaktyka HIV/AIDS w Ełku

Data 01-03-2012

21.02.2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miast w Ełku odbyło się uroczyste podsumowanie XII Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach. Olimpiada jest organizowana od 12 lat wśród uczniów gimnazjów powiatu ełckiego.