Szkolenie z zakresu promocji zdrowia w Piszu

Data 02-03-2012

28.02.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, odbyło się szkolenie, na które zaproszono dyrektorów i przedstawicieli Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Miejskie. W spotkaniu wzięło udział 9 osób. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Stefan Kuroczycki-Saniutycz przywitał uczestników szkolenia oraz wygłosił wykład na temat „Zdrowia Publicznego w powiecie piskim w latach 2007-2013”. Inspektor kilkakrotnie w swoim wystąpieniu podkreślał  znaczenie profilaktyki zdrowotnej. Pracownik Epidemiologii Katarzyna Dryl-Nerkowska omówiła wirusowe zapalenie wątroby typu C. Podczas spotkania Agnieszka Karmowska pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przedstawiła aktualne rozwiązania prawne oraz zmiany w ustawie o ochronie zdrowia dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy. Zapoznała z założeniami projektu „Odświeżamy nasze Miasta”, oraz zagrożenia związane z używaniem „nowych narkotyków – tzw. dopalaczy”. Uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki związane z profilaktyką tytoniową, nowymi narkotykami tzw. „dopalacze” oraz przekazano linki do strony internetowe Wojewódzkiej Stacji, na których znaleźć można informacje na temat poruszanych zagadnień.