Wojewódzka kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

Data 15-05-2012

„Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” to kampania wojewódzka pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, która rozpoczęła się 12 kwietnia 2012 r.. Celem kampanii jest ochrona zdrowia mieszkańców naszego województwa przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, między innymi przez przypominanie wszystkim zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).