Realizacja akcji „Zdrowe Wakacje” w Piszu

Data 23-08-2012

W ramach akcji „Zdrowe wakacje” w miesiącu lipcu pracownik PZiOZ PSSE Pisz wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Piszu, prowadził pogadanki dla dzieci i młodzieży na obozach organizowanych na terenie powiatu piskiego.