Realizacja kolejnej edycji programów profilaktyki tytoniowej w powiecie ostródzkim rozpoczęta

Data 25-10-2012

18.10.2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów i realizatorów programów profilaktyki tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Szkolenie otworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z ryzykiem używania „nowych narkotyków, tzw. dopalaczy”. Prezentację omówił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Druga część szkolenia dotyczyła problemu używania tytoniu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkodliwości palenia czynnej i biernej. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Anna Skiba przedstawiła prezentacje multimedialne dotyczące problemu używania tytoniu oraz powodów i założeń realizacji programów „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu ostródzkiego.