Szkolenia z programów: „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” w powiecie olsztyńskim

Data 12-11-2012

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 7.11.2012 r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w którym uczestniczyło 45 osób.

Szkolenie otworzyła Pani Teresa Parys Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykłady prowadziły: Teresa Dziewałtowska- Gintowt  i Grażyna Dziubanii z PSSE w Olsztynie oraz Marlena Piechocka koordynator programu z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie.

Tematyka szkolenia: 

  • Przeciwdziałanie uzależnieniom

– Nowe narkotyki tzw. dopalacze – groźne substancje syntetyczne i naturalne. Nowe unormowania prawne

– Nie tylko dopalacze – suplementy diety, odżywki, leki też mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka

– projekcja filmu „STOP Dopalaczom”

Palenie tytoniu szkodzi każdemu –15.11.2012 r. „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

  • Realizacja programów profilaktyki tytoniowej w szkołach

– prezentacja programów edukacji antytytoniowej proponowanych przez sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Olsztyn w roku szkolnym 2012/ 2013 w tym również „Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz akcji „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

podsumowanie II edycji programów „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz przedstawienie założeń programowych na rok szkolny 2012/2013

realizacja programu w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie oraz Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie

Wszyscy uczestnicy szkolenia – koordynatorzy programów otrzymali materiały edukacyjno-informacyjne w tym: poradniki do programów ze scenariuszami zajęć, tematyczne ulotki i plakaty, podręczniki dotyczące zakresu stosowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.