HIV, HCV, HBV – szkolenia dla straży pożarnej i policji w Nidzicy

Data 21-12-2012

Pracownicy PSSE  Nidzica: Beata Rapacka oraz  Katarzyna Jabłońska, przeprowadziły cykl szkoleń  dla pracowników Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy  w dniach 27-29.11.2012 r. oraz dla pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w dniach 11, 18, 20.12.2012 r. Przeszkolono w Straży Pożarnej  – 42 osoby,  w Policji – 76 osób. Uwzględniając zmianowość i specyfikę pracy szkolenia odbywały się w 3 dogodnych dla pracowników terminach, w salach konferencyjnych danej instytucji.

 Każde szkolenie zawierało następujące zagadnienia:

  1. Przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka HBV, HCV, HIV
  2. Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV, HBV, HCV), profilaktyka narażenia zawodowego na inne czynniki biologiczne (tężec, wścieklizna).
  3. Szczepienia zalecane dla pracowników służb mundurowych
  4. Profilaktyka tytoniowa – szkodliwość biernego i czynnego palenia tytoniu. Omówienie Projektu „Odświeżamy nasze miasta” oraz wojewódzkiej kampanii – „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”.