Tydzień prewencji raka szyjki macicy 20-26.01.2013

Data 17-01-2013

„Dzięki prostemu badaniu, zapobiegaj rakowi szyjki macicy! Spytaj o badanie cytologiczne swojego ginekologia”. To jedno z głównych przesłań Tygodnia prewencji raka szyjki macicy, który będziemy obchodzić w naszym Oddziale 20-26.01.2013 roku. IFMSA-Oddział Olsztyn w ramach programu stałego SCORA,  po raz pierwszy będzie koordynować tego typu  akcję na terenie Olsztyna, jako partner European Cervical Cancer Association. W ramach tego wydarzenia nawiązaliśmy współpracę z przychodniami ginekologicznymi, rodzinnymi, punktami K i Oddziałem ginekologicznym Polikliniki MSW w Olsztynie. Będziemy tworzyć tam stanowiska informacyjne, rozdawać ulotki, rozwieszać plakaty, aby przykuć uwagę naszej społeczności i nawiązać dialog. Wychodzimy z założenia, że łatwiej o rozmowę w takich miejscach, niż na ulicy, gdzie temat ten wkomponowując się w tło szarej rzeczywistości,  nie będzie potraktowany priorytetowo. W Polsce mniej  25% kobiet korzysta z badań skriningowych. Chcemy, aby każdy uświadomił sobie, że poprzez regularne badania cytologiczne i szczepienia profilaktyczne możemy uchronić się przed rakiem szyjki macicy. Strach przed odkryciem choroby bywa przeważający nad chęcią pójścia do ginekologa, my chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że celem badań przesiewowych jest wyłonienie kobiet, u których powstałe nietypowe komórki są na etapie zmian przedrakowych, które mogą być skutecznie usunięte. Wówczas nie przekształcą się w groźne komórki nowotworowe. Symbolem akcji jest „Perła mądrości”. W ciągu tego tygodnia każdy uczestnik akcji, będzie nosił ją w postaci broszki, jako symbol wyrażający poparcie dla profilaktyki raka szyjki macicy. Patronat nad akcją objął Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.