Szkolenie pracowników bloku żywieniowego w Ostródzie

Data 30-04-2013

Tagi:

W dniu 23 kwietnia 2013 roku w Hotelu „Promenada” w Ostródzie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną. Było ono skierowane do pracowników stołówek szkolnych, kierowników bloków żywieniowych w szkołach, kucharek, intendentek oraz osób uczestniczących przy układaniu jadłospisów szkolnych. Szkolenie otworzył i powitał uczestników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Prezentację multimedialną na temat „Żywienie podstawa zdrowia –

Trzymaj formę – szkolenie w Iławie

Data 30-04-2013

 26.04.2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie odbyło się szkolenie przedstawicieli stołówek szkolnych, samorządów organizujących żywienie dzieci i młodzieży w szkołach oraz koordynatorów szkolnych i realizatorów programu „Trzymaj formę” w szkołach powiatu iławskiego. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby. Przywitała gości i rozpoczęła szkolenie Jolanta Labiś – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pracownik Sekcji Higieny Żywności Agnieszka Ruskowska wygłosiła wykład na temat

Szkolenie dla pielęgniarek z zakresu środków psychoaktywnych w Iławie

Data 29-04-2013

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 25.04.2013 r. w PSSE w Iławie pracownik PZ i OZ przeprowadził szkolenie 10 pielęgniarek z podmiotów leczniczych powiatu iławskiego na temat profilaktyki zażywania nowych narkotyków – „dopalaczy”.

Zdrowe bicie serca już od przedszkola

Data 26-04-2013

Tagi:

24-25.04.2013 Grażyna Dziubanii z Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie prowadziła wykłady dla rodziców nt. prawidłowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym. Zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy żywieniowe tj. nadmiar cukru i słodyczy w diecie dzieci, zbyt duże spożycie soli, zbyt niskie spożycie mleka i przetworów mlecznych, monotonię diety oraz  traktowanie jedzenia w kategoriach kary lub nagrody.

Spotkanie z olsztyńskimi seniorami w Domu Kultury „Alternatywa”

Data 22-04-2013

Tagi:

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, 16 kwietnia 2013 r. Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała zajęcia edukacyjne dla seniorów na temat „Zdrowe bicie serca – profilaktyka nadciśnienia tętniczego”. Na spotkanie przybyło 30 osób. Każdy z uczestników otrzymał materiały na temat ograniczenia ilości soli w diecie.

OLSZTYŃSKI MAŁY MISTRZ KUCHARSKI, KTÓRY WIE JAK BYĆ ZDROWY

Data 22-04-2013

W ramach współpracy z Urzędem Miasta w Olsztynie – Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Grażyna Dziubanii kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będąc członkiem Zespołu Konsultacyjnego miejskiego projektu „Chcę być zdrowy” uczestniczyła w pracach komisji konkursu „MAŁY MISTRZ KUCHARSKI, KTÓRY WIE JAK BYĆ ZDROWY”, do którego przystąpiły przedszkola biorące udział w w/w projekcie.

Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień w Elblągu

Data 22-04-2013

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu w dniu 11 kwietnia 2013 r.  odbył się wykład w Zespole Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Konferencja powiatowa w Nidzicy

Data 11-04-2013

Tagi:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nidzica zorganizowała 09.04.2013, z  okazji  Światowego Dnia Zdrowia,  konferencję  poświęconą nadciśnieniu tętniczemu. Beata Rapacka – specjalista ds. promocji zdrowia w PSSE – zapoznała uczestników z epidemiologią i profilaktyką  nadciśnienia tętniczego. Lek. med. Tomasz Hojnacki – specjalista chorób wewnętrznych – omówił diagnostykę oraz leczenie nadciśnienia tętniczego natomiast Magdalena Tęcza i

„Zdrowe bicie serca” w Miejskiej Bibliotece w Ostródzie

Data 11-04-2013

Tagi:

W dniu 9 kwietnia 2013 roku z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Zdrowe bicie serca”odbyło się spotkanie dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie i Miejską Biblioteką Publiczną Centrum Kultury w Ostródzie. Pracownik Promocji Zdrowia  i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba wygłosiła wykład na temat profilaktyki nadciśnienia tętniczego. Dla słuchaczy został wyświetlony

Nadciśnienie tętnicze – konferencja w Nowym Mieście Lubawskim

Data 11-04-2013

Tagi:

Z okazji  Światowego Dnia Zdrowia  5 kwietnia 2013 r. odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta konferencja „Zdrowe bicie serca, prawidłowe ciśnienie krwi” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i  Urząd  Miasta w Nowym Mieście Lubawskim. W konferencji uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej, szkół i samorządów. Uroczystości otwarcia  konferencji dokonali Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Pielak i  Burmistrz Nowego Miasta