Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w Iławie

Data 29-05-2013

28.05.2013 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich .Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie  odczytały apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy, które następnie złożyły na ręce Starosty Powiatu Iławskiego.

„Polska biega” w Suszu (powiat iławski)

Data 29-05-2013

 

25.05.2013 r. przy Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu podczas akcji „Polska Biega” Suska Runda pracownik PZ i OZ PSSE w Iławie zorganizował stoisko promocji zdrowia, w którym przeprowadził wśród chętnych 20 osób quiz o tematyce zdrowotnej, spośród których pod koniec imprezy odbyło się losowanie upominków.

Szkolenie o ustawie tytoniowej w Iławie

Data 29-05-2013

27.05.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się szkolenie organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie na temat systemu legislacyjnego w zakresie ograniczania używania tytoniu w Polsce. W szkoleniu wzięło udział 38 przedstawicieli zakładów pracy powiatu iławskiego, dyrektorów, kierowników i pracowników BHP. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Wszystko zaczyna się od rodziny – festyn w Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie

Data 29-05-2013

25 maja 2013 r. w Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Wszystko zaczyna się od rodziny”, w którym jak co roku uczestniczyli pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Festyn był jednocześnie podsumowaniem prowadzonego przez szkołę programu „Trzymaj formę”.

Konferencja prasowa na temat projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Data 28-05-2013

27.05.2013 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca realizację Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Konferencję otworzył Pan Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Pan Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestawił  założenia projektu,

Obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” w Giżycku

Data 24-05-2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku 22 maja 2013 r. zorganizowała w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu na terenie miasta Giżycko „Akcję wiosenną”. Celem akcji była popularyzacja zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. „Akcja wiosenna” przeprowadzona przy współpracy członków lokalnej koalicji ds. antytytoniowych na obszarze miasta Giżycka, polegała na kontrolowaniu przystanków autobusowych, okolic szkół, parków, plaży i portu w Giżycku z przestrzegania zakazu palenia i realizacji zapisów ustawy.

O żywieniu w Zespole Szkół w Sokółkach

Data 24-05-2013

Pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w ramach realizacji programu „Trzymaj formę!” 20.05.2013 r. w Zespole Szkół w Sokółkach przeprowadziła wykład na temat racjonalnego odżywiania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz rodzice przyszłych pierwszoklasistów wysłuchali m.in. informacji o szkodliwości spożycia nadmiaru cukru i soli, znaczeniu właściwego rozkładu i liczby posiłków w ciągu dnia,

Narada z pedagogami szkolnymi w Nidzicy

Data 24-05-2013

      15.05.2013 pracownik PZIOZ PSSE Nidzica zorganizowałai poprowadziła naradę dla pedagogów szkolnych, podczas której zostały omówione następujące zagadnienia:Dzień bez Papierosa 2013- zakaz reklamy i promocji oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe. Aspekty prawne i zdrowotne  dotyczące  e – papierosa. Profilaktyka nowych narkotyków. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad środkami zastępczymi.

Aplikacja internetowa Banku Żywności w Olsztynie „Prawidłowo – zawsze zdrowo”

Data 14-05-2013

 

Bank Żywności w Olsztynie zaprasza uczniów  szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego do Aplikacji  internetowej „Prawidłowo – zawsze zdrowo”.

szczegóły na: www.olsztyn.bankizywnosci.pl

Europejski Tydzień Szczepień 2013 r. – powiat giżycki

Data 14-05-2013

 

W dniach 22 – 27 kwietnia 2013 roku obchodzono po raz kolejny Europejski Tydzień Szczepień, objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku, mając na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat szczepień ochronnych, przeprowadziła akcję plakatową na terenie powiatu giżyckiego. Akcja adresowana była przede wszystkim do zakładów opieki zdrowotnej powiatu giżyckiego, a także placówek oświatowo-wychowawczych.