Nidzica – posiedzenie powiatowej koalicji ds. profilaktyki tytoniowej

Data 25-06-2013

24.06.2013 pracownik PZIOZ PSSE Nidzica zorganizowała i prowadziła naradę, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatowej Koalicji ds. profilaktyki tytoniowej.  (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta  i Gminy Nidzica, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy, PSSE) Podczas narady poruszono następujące zagadnienia:

1.    Światowy Dzień Bez Papierosa -31.05.2013  – temat przewodni- zakaz reklamy i promocji  oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe.

2.      Aspekty prawne i zdrowotne  dotyczące  e- papierosa.

3.  Profilaktyka nowych narkotyków .Prezentacja „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który będzie koordynować  PSSE Nidzica.

4.      Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad środkami zastępczymi.