Akcja „Zdrowe wakacje” w powiecie oleckim

Data 29-07-2013

Jak co roku w okresie wakacyjnym pracownica promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej podczas pogadanek z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w powiecie oleckim zwraca im uwagę na to jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z uroków wypoczynku letniego. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą w pogadankach, dzieląc się również swoimi doświadczeniami. Wspólne rozmowy z uczestnikami obozów, kolonii i półkolonii miały miejsce w 10 placówkach wypoczynku letniego w terminie 02-25.07.2013 r. Edukacją objęto w sumie 397 osób w wieku 6 – 22 lat. Pracownica oleckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w czasie działań wakacyjnych współpracuje z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Szkolenie dla kadry medycznej w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych

Data 28-07-2013

Informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Zagadnienia realizowane w trakcie szkoleń będą dotyczyły wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, FAS i FAE, edukacji pacjentów w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniach.

Zdrowo i bezpiecznie na wakacjach w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 22-07-2013

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w miesiącach lipiec/sierpień prowadzą zajęcia edukacyjne i instruktaże w placówkach letniego wypoczynku, udzielając informacji i porad nt. właściwych, bezpiecznych i zdrowych zachowań podczas wakacji. Wzorem lat ubiegłych w działaniach wspierani jesteśmy przez przedstawicieli Komedy Miejskiej Policji w Olsztynie. Dzieci i młodzież poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskują również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie,

Akcja „Zdrowe Wakacje 2013” w powiecie węgorzewskim

Data 12-07-2013

W dniach od 4.07 do 11.07.2013 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie13 prelekcji z uczestnikami obozów/kolonii letnich znajdujących się na terenie powiatu węgorzewskiego. Podczas spotkań poruszane były następujące tematy: sięganie przez dzieci i młodzież po dopalacze (środki zastępcze), promieniowanie UV, które może być przyczyną poparzeń słonecznych, właściwe zachowanie się podczas burzy, choroby odkleszczowe,

Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia

Data 09-07-2013

Zbieranie grzybów w naszym kraju było i jest bardzo popularne, a spożywanie ­ich jest tradycyjnym zwyczajem żywieniowym polskiego społeczeństwa. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe. Pobyt w lesie jest także bardzo dobrą formą aktywnego wypoczynku. Jednak w naszych lasach ­rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Wśród nich występują grzyby ­trujące, jadalne i niejadalne. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć tak poważnych ­zagrożeń dla życia i zdrowia, należy zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.

Uwaga na kleszcze !!!

Data 08-07-2013

Kleszcze przenoszą wiele chorób. Do najczęściej spotykanych zalicza się boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Przeciwko KZM można się zaszczepić, przeciwko boreliozie szczepionki jeszcze nie wymyślono, a jest to choroba, której lekceważyć nie powinniśmy. Wywołuje m.in. zmiany zapalne stawów, przewlekłe zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady, porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne i pamięci, zmęczenie (napadowe lub stałe), ociężałość, bóle głowy (zwykle części potylicznej), bóle i kurcze mięśni. Dlatego ukąszeń kleszczy nie należy lekceważyć.

Profilaktyka zdrowotna podczas Mistrzostw Świata w Piłce Plażowej – Stare Jabłonki 2013

Data 08-07-2013

06.07.2013 r. w godzinach 9-18 w ramach Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej rozgrywanych w Starych Jabłonkach w punkcie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego zainteresowani przechodnie, kibice motywowani byli m. innymi do wykonywania badań na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu – oferta kierowana była przede wszystkim do osób aktywnie pozostających w uzależnieniu od tytoniu. Jednak nie zabrakło chętnych „byłych” palaczy, a także osób chcących przebadać się, a na co dzień przebywających w otoczeniu osób palących papierosy.

„Zdrowe Wakacje” w SOSW w Ostródzie

Data 08-07-2013

25 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Anny Skiba oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie Janusza Karczewskiego z wychowankami Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Ostródzie. Na spotkaniu zostały przedstawione dzieciom i młodzieży sposoby bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą i na drodze przez Pana Janusza Karczewskiego. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przedstawił prezentacje multimedialna na temat zagrożeń w powiecie ostródzkim, a przede wszystkim profilaktyki tych zagrożeń:

Obchody Światowego Dnia Spirometrii w Olsztynie

Data 02-07-2013

27.06.2013 r. w godz. 9 -17 w ramach obchodów Światowego Dnia Spirometrii i akcji „Zdrowe Wakacje 2013” na olsztyńskiej starówce  w namiocie profilaktycznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego wykonywano bezpłatne badania spirometryczne. Prowadzono poradnictwo dotyczące uzależnień od tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Akcja profilaktyczna w Giżycku

Data 01-07-2013

Podczas giżyckiej akcji honorowego krwiodawstwa 27.06.2013 r., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku zorganizowała punkt promocji zdrowia oraz quizz nagrodami, dotyczący zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wiedzy nt. HIV /AIDS i zagadnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy połączony z indywidualnymi rozmowami. Wzięło w nim udział 30 osób. Działania edukacyjne cieszyły się dużą popularnością, spotkały się z dużym entuzjazmem zarówno ze strony uczestników, jak  i organizatorów akcji.