Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w Przedszkolu Miejskim „Niezapominajka” w Orzyszu

Data 29-08-2013

W roku szkolnym 2012/2013 Pani Ewa Andruszko i Pani Elżbieta Skwara z Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka” w Orzyszu realizowały program „Czyste powietrze wokół nas” wśród wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Zajęcia miały charakter warsztatowy i dostarczały dzieciom okazji do uczenia się poprzez działanie, doświadczenia i eksperymenty. Cele realizacji programu były ściśle ze sobą powiązane i zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program składający się z pięciu zajęć warsztatowych został zrealizowany w całości. Ponadto wzbogacony był o działania własne i pomysły nauczycielek.

Spotkanie z dyrektorami olsztyńskich jednostek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 w Urzędzie Miasta

Data 28-08-2013

27.08.2013 r. odbyło się w Urzędzie Miasta w Olsztynie spotkanie z dyrektorami olsztyńskich placówek nauczania i wychowania zorganizowane przez Wydział Edukacji. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie – Grażyna Dziubanii kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Teresa Dziewałtowska – Gintowt kierownik Sekcji Higieny Pracy swoje wystąpienia poświęciły tematyce profilaktyki uzależnień.

Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych w powiecie giżyckim

Data 26-08-2013

14 sierpnia 2013 pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży przebywającej na obozie o charakterze socjoterapeutycznym w Dobie. Zajęcia dotyczyły profilaktyki palenia tytoniu, zażywania środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz aktualnej sytuacji prawnej w tym zakresie. W zajęciach wzięli udział: dzieci, młodzież i kadra obozu – w sumie 125 osób.

Ostry dyżur służb mundurowych w Olsztynie

Data 21-08-2013

13.08.2013 r. pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie uczestniczył w olsztyńskiej wakacyjnej akcji „Ostry Dyżur Służb Mundurowych” zorganizowanej przez Policję na plaży w Łupstychu. Ze statystyk policyjnych wynika, że najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura kąpiących się oraz alkohol. Przeprowadzona akcja miała na celu promocję właściwych zachowań oraz poprawę bezpieczeństwa osób odpoczywających nad wodą.