Szkolenie dla powiatowych koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Data 25-09-2013

20.09.2013 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego, uczestniczyli w szkoleniu pt. „Edukacja zdrowotna jako element zapobiegania uzależnieniom”. Szkolenie kierowane było do powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, realizowanego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Edukacja profilaktyczna podczas Wojewódzkich Dożynek w Olsztynku

Data 24-09-2013

22 września 2013 r. w trakcie obchodów Wojewódzkich Dożynek w Olsztynku, pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie w namiocie profilaktycznym Państwowej Inspekcji Sanitranej woj. warmińsko-mazurskiego prowadzili edukację profilaktyczną.

Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

Data 16-09-2013

13 września 2013 r. w Urzędzie wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Konferencja ta realizowana była w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej PIP p.n. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” oraz z okazji 60 – lecia powołania służby BHP i 20-lecia OSPSBHP. Spotkanie kierowane jest do pracodawców, pracowników służby BHP, instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy, studentów i młodzieży szkół technicznych. Podczas konferencji można było odwiedzić stoisko profilaktyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, które zorganizowały:

Szkolenie z projektu „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” dla przedstawicieli zakładów pracy z powiatu węgorzewskiego

Data 16-09-2013

12.09.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie dla  przedstawicieli zakładów pracy; właścicieli, kierowników, pracowników kadr, pracowników BHP, osób mających wpływ na zarządzanie obiektami i zasobami ludzkimi w zakładach pracy. Anna Maroszyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie powitała uczestników szkolenia. Następnie Dorota Kozian – stażystka Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówiła zagadnienia związane z projektem „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Wojewódzkie podsumowanie realizacji projektu „Odświeżamy nasze Miasta TOB3CIT” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Data 16-09-2013

12 września 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Olsztynie odbyło się podsumowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu ds. Profilaktyki Tytoniowej. W posiedzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty  w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Telewizyjnej Agencji Producenckiej TAP1 w Olsztynie i Agencji  Reklamowa SGB w Olsztynie.

Akcja „Spacery-Rowery”

Data 03-09-2013

W dniu 01.09.2013 r. pracownicy OPZiOZ WSSE i sekcji PZiOZ PSSE w Olsztynie włączyli się w akcję  „Spacery-Rowery”. Ideą akcji było zachęcanie do podejmowania dowolnej aktywności fizycznej. Podczas akcji była możliwość odwiedzenia namiotu profilaktycznego WSSE w Olsztynie, gdzie prowadzono edukację z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Edukacja głównie dotyczyła uzależnienia od tytoniu i szkodliwości palenia, problemu dopalaczy i coraz częstszego zjawiska uzależnienia od nich, profilaktyki chorób odkleszczowych.