Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

Data 16-09-2013

13 września 2013 r. w Urzędzie wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Konferencja ta realizowana była w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej PIP p.n. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” oraz z okazji 60 – lecia powołania służby BHP i 20-lecia OSPSBHP. Spotkanie kierowane jest do pracodawców, pracowników służby BHP, instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy, studentów i młodzieży szkół technicznych. Podczas konferencji można było odwiedzić stoisko profilaktyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, które zorganizowały: Oddział Higieny Pracy, Oddział Higieny Radiacyjnej i Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Osoby odwiedzające stoisko mogły zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych i profilaktyki chorób odkleszczowych. Miały także możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i poziomu pola mikrofalowego emitowanego przez telefony komórkowe.