Szkolenie dla węgorzewskich strażaków – profilaktyka HIV/AIDS, HCV i projekt szwajcarski

Data 08-10-2013

W dniach 02-03.10.2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły się dwa szkolenia na temat: profilaktyki HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV), oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. W spotkaniach zorganizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Węgorzewie łącznie uczestniczyło 14 strażaków.Pani Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie powitała uczestników szkoleń oraz przedstawiła zagadnienia związane z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Następnie Joanna Żuryńska – pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówiła zagadnienia związane z profilaktyką HIV/AIDS. W dalszej części spotkania Pani Anna Maroszyk zapoznała strażaków z zasadami postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał mogący zawierać HIV, HCV, HBV. Ponadto w szkoleniach głos zabrała Dorota Kozian, stażystka Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, która omówiła profilaktykę tytoniową i dopalaczy. Tematyka szkoleń wzbudziła duże zainteresowanie wśród  strażaków i skłoniła do dyskusji na poruszane tematy.