Wojewódzki „Konkursu wiedzy o uzależnieniach”

Data 28-11-2013

22 listopada 2013 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbył się etap wojewódzki „Konkursu wiedzy o uzależnieniach” przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy współudziale Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy z etapów powiatowych ( 19 uczniów). Komisja konkursowa nagrodziła 6 osób. W załączeniu  protokół z narady komisji konkursowej. W załączeniu Protokół z narady Komisji Konkursowej:

Szkolenie dla zawodowych kuratorów sądowych

Data 26-11-2013

W dniu 25.11.2013 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie przeprowadzili szkolenie adresowane do zawodowych kuratorów sądowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przybyłych kuratorów powitał i szkolenie otworzył Państwowy Wojewódzki Warmińsko-Mazurski Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA W ELBLĄGU

Data 26-11-2013

Z okazji Światowego Dnia  Rzucania Palenia zorganizowano punkt promocji zdrowia w holu siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Dystrybucję ulotek i mierzenie ciśnienia dokonywała słuchaczka Medycznego Studium w Elblągu. Z mierzenia ciśnienia skorzystało 50 osób.

XIX Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Styl życia, a zdrowie” w Nidzicy

Data 26-11-2013

W dniu 21.11.2013 w Sali Nidzickiego Zamku odbył się już  XIX Przegląd Małych Form Teatralnych pt.  „Styl życia, a zdrowie”. Celem konkursu jest: zapobieganie chorobom układu krążenia , chorobom nowotworowym, chorobom cywilizacyjnym, chorobom zakaźnym, wypadkom komunikacyjnym oraz popularyzacja wiedzy o szkodliwości  różnych nałogów i zachowań ryzykownych. Głównym organizatorem konkursu jest Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ,  a współorganizatorami : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy , Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Nidzicy oraz Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

Konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze wokół nas” – PSSE w Węgorzewie

Data 26-11-2013

22.11.2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowanego w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia”. Konkurs był skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych powiatu węgorzewskiego. Spośród 58 zgłoszonych prac komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.Nagrody główne otrzymały następujące osoby: I miejsce     Laura Bazylewicz-  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczakaw Węgorzewie, kl. V c; II miejsce    Mateusz Predko- Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie, kl. V; III miejsce  – Kinga Szymańska- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczakaw Węgorzewie, kl.VI c.

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV – kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS

Data 20-11-2013

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV to nowa kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS.

Kampania skierowana jest do środowisk medycznych a w szczególności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pielęgniarek i położnych a poprzez te grupy zawodowe skierowana jest  do ogółu społeczeństwa. 

V Powiatowy Quiz Wiedzy o Tytoniu w Olecku

Data 19-11-2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ramach działań związanych z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia, który w tym roku obchodzimy 21 listopada (czwartek), zorganizowała „V Powiatowy Quiz Wiedzy o Tytoniu”. Konkurs został skierowany do uczniów kl. V-VI szkół podstawowych oraz kl. I-III szkół gimnazjalnych. W rywalizacji o nagrody wzięło udział 82 uczniów z 9 szkół powiatu.