Badania stomatologiczne wśród dzieci w gminie Nidzica

Data 02-04-2014

127 i 28 marca 2014 r. lekarze i wolontariusze Fundacji Wiewiórki Julii z Warszawy przeprowadzili bezpłatne badania stomatologiczne wśród dzieci w gminie Nidzica. Podczas dwudniowych badań zorganizowanych na zaproszenie Burmistrza Nidzicy, Pana Dariusza Szypulskiego, Fundacja Wiewiórki Julii przebadała blisko 1000 uczniów szkół i przedszkoli w Nidzicy i okolicach. Badania odbyły się  w 8 placówkach gminy Nidzica. Inicjatorem tej akcji  była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy, która do współpracy  zaprosiła Samorząd lokalny tj. p. Burmistrza Dariusza Szypulskiego, p. Dyrektor ZOOIS w Nidzicy Małgorzatę  Sawicką , Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminy Nidzica oraz lekarzy Stomatologów z Nidzicy ( Monikę Czyżewską oraz Annę Hojnacką).Akcji towarzyszyły lokalne media. Każde dziecko otrzymało pastę stosowną do wieku i naklejkę-dzielny pacjent. Każdy rodzic otrzymał informację zwrotną po badaniu dziecka . Poprzez tą akcję chcieliśmy  dotrzeć do rodziców i nakłonić Ich do współdziałania. Obecnie za stan uzębienia dzieci odpowiedzialni są rodzice. Badania te zostały przeprowadzone, aby dokonać diagnozy epidemiologicznej stanu uzębienia dzieci z gminy Nidzica. Diagnoza ta posłuży do napisania gminnego programu profilaktyki próchnicy zębów.