Powiatowy konkursu plastyczny „Dbam o swoje zdrowie” rozstrzygnięty

Data 30-05-2014

I miejsce 27 maja 2014 roku w Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego pt. „Dbam o swoje zdrowie”. Powiatowy konkurs plastyczny był organizowany w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W konkursie wzięło udział 21 dzieci w wieku 5 i 6 lat z 6 placówek szkolno-wychowawczych w powiecie ostródzkim: Przedszkole Niepubliczne „Remiś” w Ostródzie, Przedszkole Niepubliczne ”Promyczek” w Ostródzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, Przedszkole Nr 2 w Morągu, Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie. W skład komisji konkursowej weszli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie. Prace laureatów i wyróżnienia zostały wytypowane na podstawie większości głosów. Ocenie podlegał przekaz plakatu, zrozumienie i zgodność z tematem, pomysłowość oraz  samodzielność wykonania pracy. Wybór najlepszego plakatu był bardzo trudny.  Komisja konkursowa doceniła prace wykonane samodzielnie oraz przekazujące treści propagujące zdrowy styl życia, zgodne z celami realizowanego programu „Czyste powietrze wokół nas”. Zostały wyróżnione  3 prace plastyczne, które przedstawiają zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia i profilaktyką tytoniową. Sponsorem nagród byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie, Księgarnia Popularna w Ostródzie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie.