Biologia na ścieżkach promocji zdrowia

Data 26-06-2014

s117 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym będą mogli uczestniczyć w wykładach, konferencjach, szkoleniach i innych formach edukacji prozdrowotnej organizowanych/prowadzonych przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniom z pozostałych klas zostaną zaproponowane zajęcia o tematyce zdrowotnej w czasie lekcji wychowawczych. Porozumienie zawarto na 3 lata.

O „dopalaczach” i innych substancjach psychoaktywnych

Data 17-06-2014

1Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie podjęła działania edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. W tym celu prowadzone są wykłady skierowane do młodzieży i ich rodziców. Wraz z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie edukujemy „Zanim będzie za późno”. W pierwszym półroczu edukacją objęliśmy 699 rodziców i 138 uczniów. Wykłady nt. sutków zdrowotnych oraz aspektów prawnych zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież cieszą się dużym zainteresowaniem dlatego będą kontynuowane.

Zdrowie w ciąży – platforma internetowa

Data 11-06-2014

Nowy obraz1

„Rodzinny dzień dziecka, żyj zdrowo i aktywnie” w Elblągu

Data 11-06-2014

DSC03323 02.06.2014 r. PSSE w Elblągu zorganizowała stoisko promocji zdrowia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, podczas pikniku pt. „Rodzinny dzień dziecka, żyj zdrowo i aktywnie”. Sekcja PZ i OZ prowadziła rozdawnictwo materiałów profilaktyczno-edukacyjnych i wykonywała pomiary ciśnienia krwi wśród uczestników pikniku. Z pomiaru ciśnienia skorzystało 50 osób.

Happening „Młodość wolna od papierosa” w Elblągu

Data 10-06-2014

DSC0463330.05.2014 r. PSSE w Elblągu zorganizowała, z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu” marsz i happening „Młodość wolna od papierosa”. Impreza została objęta patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Elbląga. W imprezie wzięły udział 22 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, łącznie ok. 1000 uczniów.

Promocja zdrowia podczas „Dni Rodziny” w powiecie iławskim

Data 10-06-2014

zdjęcia 005  6.06.2014 r. w Gardzieniu pracownik PZ i OZ PSSE Iława podczas pikniku z okazji „Dni Rodziny” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie obsługiwał stoisko promocji zdrowia, prowadził rozmowy z uczestnikami i rozdawał ulotki.Wśród 40 uczestników – dzieci i opiekunów przeprowadził quiz nt. racjonalnego odżywiania, chorób odkleszczowych, szkodliwości palenia tytoniu, zażywania alkoholu i środków psychoaktywnych.Następnie wylosowano upominki dla 7 osób uczestniczących w rozwiązywaniu quizu.

  

Prorodzinnie i prozdrowotnie na festynach w Olsztynie

Data 05-06-2014

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie na festynach rodzinnych, które odbywały się przy Gimnazjum nr 13 oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Nr 30 w Olsztynie,  zorganizowali punkty profilaktyki, gdzie promowali wśród mieszkańców Pieczewa, Zatorza oraz Jarot zdrowy styl życia.

Światowy Dzień bez Tytoniu w powiecie iławskim

Data 02-06-2014

04829.05.2014 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu pracownik PZ i OZ PSSE Iława organizował happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem 412 dzieci i młodzieży, oraz 45 nauczycieli z 5 przedszkoli i 7 szkół iławskich .Dzieci i młodzież zaprezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe.