Biologia na ścieżkach promocji zdrowia

Data 26-06-2014

s117 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym będą mogli uczestniczyć w wykładach, konferencjach, szkoleniach i innych formach edukacji prozdrowotnej organizowanych/prowadzonych przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniom z pozostałych klas zostaną zaproponowane zajęcia o tematyce zdrowotnej w czasie lekcji wychowawczych. Porozumienie zawarto na 3 lata.

O „dopalaczach” i innych substancjach psychoaktywnych

Data 17-06-2014

1Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie podjęła działania edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. W tym celu prowadzone są wykłady skierowane do młodzieży i ich rodziców. Wraz z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie edukujemy „Zanim będzie za późno”. W pierwszym półroczu edukacją objęliśmy 699 rodziców i 138 uczniów. Wykłady nt. sutków zdrowotnych oraz aspektów prawnych zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież cieszą się dużym zainteresowaniem dlatego będą kontynuowane.

Zdrowie w ciąży – platforma internetowa

Data 11-06-2014

Nowy obraz1