Światowy Dzień bez Tytoniu w powiecie iławskim

Data 02-06-2014

04829.05.2014 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu pracownik PZ i OZ PSSE Iława organizował happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem 412 dzieci i młodzieży, oraz 45 nauczycieli z 5 przedszkoli i 7 szkół iławskich .Dzieci i młodzież zaprezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Uczennice Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Iławie  i Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie odczytały apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy i władz samorządowych, które następnie złożyły na ręce Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Miasta Iławy. Ponadto odbył się przemarsz młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami na trasie od Starostwa Powiatowego w Iławie do Urzędu Miasta w Iławie.Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie czynne były Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez pielęgniarki i położne z Agencji Świadczeń Medycznych Pielęgniarsko-Położniczych „Vita” w Iławie, które wykonywały 73 chętnym osobom pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu cukru we krwi, wagi ciała, uczyły obliczania i interpretowania wskaźnika masy ciała BMI, prowadziły rozmowy oraz wręczały ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego odżywiania, i inne. Panie ochotniczki z Iławskiego Klubu Amazonki prowadziły pokazy samobadania piersi na fantomach, rozmowy i rozdawały ulotki nt. profilaktyki raka piersi (dla 144 osób). Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie poinformował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania i rozdawał ulotki na ten temat, chętnym 9 osobom palącym wykonał pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

112024