Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Data 28-07-2014

sunZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Węgorzewski Sanepid o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego

Data 23-07-2014

1 Jak co roku, w okresie wakacyjnym, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie  przeprowadza pogadanki z uczestnikami obozów/kolonii letnich znajdujących się na terenie powiatu węgorzewskiego. W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą  omawiane są takie tematy jak: choroby odkleszczowe, zapobieganie wściekliźnie, właściwe zachowanie się podczas burzy, szkodliwość nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV oraz profilaktyka zażywania środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.

Akcja „Zdrowe wakacje” w powiecie iławskim

Data 16-07-2014

1W ramach akcji „Zdrowe wakacje” od 1.07.2014 r. pracownik PZ i OZ PSSE Iława wygłosił pogadanki nt. zapobiegania zatruciom pokarmowym, wściekliźnie, chorobom przenoszonym przez kleszcze, bąblowicy, ukąszeniu żmii, zażywaniu narkotyków na 6 obozach w Iławie, Siemianach i 1 półkolonii w Iławie. Pośród 218 dzieci i młodzieży przeprowadzono dystrybucję broszur „Zdrowe wakacje”, „Druga strona wakacji” i „Leśne niespodzianki”.

Konferencja „Działania profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania”

Data 02-07-2014

logoNa zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wygłosił wykłady na temat profilaktyki zażywania dopalaczy pt. „Nowa twarz problemu społecznego – dopalacze”. Podczas wystąpienia przedstawiono statystyki dotyczące nadzoru nad dopalaczami oraz działania z zakresu promocji zdrowia podejmowane przez PIS w tym zakresie. Wykłady wygłoszono w ramach konferencji „Rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia”

O „dopalaczach” w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Data 01-07-2014

3logo0.06.2014 r. kierownik OPZiOZ WSSE w Olsztynie mgr Radosław Gruss i młodszy asystent OPZiOZ mgr Marcin Milkowski przeprowadzili szkolenie adresowane do kadry pielęgniarskiej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. Tematy poruszane podczas szkolenia obejmowały: psychologiczne i społeczne czynniki wpływające na rozwój uzależnień, mechanizmy rozwoju uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, funkcjonowanie i charakterystykę użytkowników „dopalaczy”,

„Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”

Data 01-07-2014

226.06.2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”, której organizatorami byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie i Fundacja „Ratujmy Życie”.  Myślą przewodnią konferencji było pokazanie wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Piknik Europejski w Budrach

Data 01-07-2014

326.06.2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie zorganizowała stoisko promocji zdrowia na Pikniku Europejskim w Budrach. Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Budrach. W pikniku wzięły udział dzieci z dwóch szkół podstawowych, kadra pedagogiczna oraz rodzice i zaproszeni goście.

„BEZPIECZNI – JA,TY,MY”, CZYLI BEZPIECZNE WAKACJE W OLSZTYNIE

Data 01-07-2014

4(1) 14 czerwca 2014r. na Osiedlu Dajtki w Olsztynie przy Szkole Podstawowej Nr 18 odbył się festyn rodzinny, którego głównym celem była popularyzacja w środowisku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.