„Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”

Data 01-07-2014

226.06.2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”, której organizatorami byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie i Fundacja „Ratujmy Życie”.  Myślą przewodnią konferencji było pokazanie wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Do współorganizacji konferencji zaproszono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Podczas konferencji pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Oddziału Higieny Pracy WSSE w Olsztynie prowadzili stoisko profilaktyczne. Wszystkie osoby zainteresowane mogły uzyskać informację na temat profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych, profilaktyki chorób odkleszczowych i zagadnień związanych z higieną pracy. Istniała także możliwość zbadania poziomu CO w wydychanym powietrzu. Stoisko odwiedziło 79 osób.