Program z cyklu „Nasze Zdrowie” nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie KNOW HEALTH

Data 29-10-2014

10Cykl programów telewizyjnych zatytułowanych „Nasze Zdrowie”, który jest emitowany na antenie TVP Olsztyn już od czterech lat, a którego producentem jest Telewizyjna Agencja Producencka TAP1 z Olsztyna zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim plebiscycie KNOW HEALTH. Cykl programów prezentuje działania związane z promocją zdrowia i oświatą zdrowotną, którą realizuje w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

„ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi w powiecie mrągowskim”

Data 22-10-2014

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi pracownica pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Mrągowie przy współpracy z panią Alicją Jakubiak (trenerką ZUMBA) zorganizowała akcję „ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi”.

O zdrowiu w „Planecie 11” w Olsztynie

Data 22-10-2014

2W bibliotece multimedialnej „Planeta 11” 17.10.2014 r. odbyła się impreza edukacyjna poświęcona profilaktyce nowotworowej,w ramach której Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracowała z pracownikami: biblioteki „Planeta 11”, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy MSWiA w Olsztynie jak również Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające

Data 21-10-2014

115.10.2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie na temat „Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające”. Zaproszonych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Podsumowanie kampanii społecznej „Powiat ostródzki dla zdrowia kobiet”

Data 21-10-2014

6W sobotę 18 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie miał miejsce finał kampanii społecznej pn. „Powiat Ostródzki dla zdrowia kobiet”. W jego trakcie wyróżnione zostały organizacje i instytucje, które wyborem kapituły konkursowej miały najlepsze prezentacje dotyczące profilaktyki raka piersi.

Wojewódzka konferencja Szkół i Placówek Promujących Zdrowie – Ostróda 2014

Data 21-10-2014

616.10.2014 r. w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Spotkanie otworzył Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. W trakcie konferencji przyznane zostały certyfikaty szkół promujących zdrowie. Hol budynku wypełnił się prezentacjami poszczególnych placówek oświatowych. Wśród gości pojawili się Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty Pani Grażyna Przasnyska, p.o. Dyrektora SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Pani Brygida Kondracka, z-ca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pani Maria Mindrow,

Szkolenie dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie

Data 21-10-2014

115.10.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Węgorzewie odbyło się szkolenie na temat profilaktyki HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Współpraca przy realizacji programu „Zanim będzie za późno” w powiecie węgorzewskim

Data 07-10-2014

spotkanie_z_rdzocami_2W ramach współpracy przy realizacji programu „Zanim będzie za późno” w miesiącu wrześniu przeprowadzono 2 spotkania z rodzicami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie i Szkoły Podstawowej w Sobiechach. W obu spotkaniach uczestniczyło 94 osoby. Spotkania te przeprowadziła  nadkom. Dorota Kondrusik – specjalista ds. nieletnich z  Komendy Powiatowej Policji Węgorzewie i Dorota Kozian – mł asystent PZiOZ Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie.