Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające

Data 21-10-2014

115.10.2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie na temat „Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające”. Zaproszonych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykłady prowadzili kierownik i pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie. Elżbieta Michalak omówiła zagadnienia związane z profilaktyką tytoniową, w tym z  e-papierosem, Marcin Milkowski przedstawił mechanizm uzależnień, a Radosław Gruss zaprezentował wykład „dopalacze” – nowa twarz problemu społecznego. Na zakończenie Grażyna Dziubanii reprezentująca Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Olsztynie przedstawiła założenia programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz omówiła sposób jego realizacji w roku szkolnym 2014/2015. W szkoleniu uczestniczyło 51 osób – wszyscy zainteresowani otrzymali materiały na temat Kodeksu Walki z Rakiem, szkodliwości palenia tytoniu oraz profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych.

4(1)32