O zdrowiu w „Planecie 11” w Olsztynie

Data 22-10-2014

2W bibliotece multimedialnej „Planeta 11” 17.10.2014 r. odbyła się impreza edukacyjna poświęcona profilaktyce nowotworowej,w ramach której Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracowała z pracownikami: biblioteki „Planeta 11”, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy MSWiA w Olsztynie jak również Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Prowadzono wykłady tematyczne, a pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali punkt profilaktyki uzależnień gdzie udzielali poradnictwa osobom zainteresowanym prowadząc jednocześnie badanie ciśnienia tętniczego i pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu osób palących papierosy. Materiały dotyczące profilaktyki nowotworowej i profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych wydano 50 osobom, które podczas imprezy odwiedziły „Planetę 11”.

13