Szkolenie dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie

Data 21-10-2014

115.10.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Węgorzewie odbyło się szkolenie na temat profilaktyki HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Szkolenie rozpoczęła Anna Maroszyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, która przywitała uczestników szkolenia i wygłosiła wykład związany z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Następnie Dorota Kozian, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie, zapoznała pracowników Straży Granicznej z zagadnieniami dotyczącymi  profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy.
W szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Węgorzewie uczestniczyło 14  funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące omawianej problematyki.

32