Światowy Dzień Rzucania Palenia 2014 w Nowym Mieście Lubawskim

Data 25-11-2014

DSCF014120.11.2014 czyli w dniu akcji Światowego Dnia Rzucania Palenia odbyła się konferencja powiatowa zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. W konferencji uczestniczyła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych , nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

XX Przegląd Małych Form Teatralnych w Nidzicy

Data 25-11-2014

SONY DSC20.11.2014 W nidzickim Zamku odbył się XX Przegląd Małych Form Teatralnych. Główną ideą pomysłodawców jest promowanie zdrowego stylu życia. Z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy w jury od wielu lat zasiada st. asystent Beata Rapacka, która również jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w powiecie oleckim

Data 25-11-2014

spot_dymekW ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku zorganizowała „VI Powiatowy Quiz Wiedzy o Tytoniu” skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III szkoły gimnazjalnej.

Spotkanie koalicji – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, nikotyny i nowych środków zastępczych tzw. dopalaczy w powiecie ostródzkim

Data 24-11-2014

1(1)20 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie koalicji, dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych: alkoholu, nikotyny i tzw. „dopalaczy”. W spotkaniu uczestniczyli: Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty – Anna Żebrowska, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie – Janusz Karczewski, lokalne media „Radio Mazury” – Ewa Skalna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Zdzisław Sokołowski, Promocja Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie – Anna Skiba.

Akcja „Rzuć palenie razem z nami” w powiecie ostródzkim

Data 24-11-2014

2(1)20 listopada 2014 r., w dniu akcji „Rzuć palenie razem z nami” odbyła się uroczystość wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „Masz wybór …”, organizowanego w ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Iławie

Data 24-11-2014

zdjęcie 004Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, 20.11.2014 r. w holu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, pracownik PZ i OZ PSSE Iława zorganizował stoiska promocji zdrowia

Kampania „Jeden test, dwa życia”

Data 20-11-2014

300x250-A2_Final20 listopada rozpoczęła się kampania „JEDEN TEST DWA ŻYCIA” skierowana do kobiet planujących macierzyństwo, kobiet w ciąży oraz lekarzy ginekologów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 nakłada obowiązek na lekarza ginekologa zaproponowania pacjentce w ciąży wykonania badania w kierunku HIV do 10 tygodnia ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem ciąży. Wczesne wykrycie zakażenia pozwala na leczenie i zapobiega zakażeniu dziecka. Działania informacyjne w ramach kampanii będą polegały na dystrybucji ulotek skierowanych do pacjentek i lekarzy ginekologów.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA W OLSZTYNIE

Data 17-11-2014

56. 11.2014 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się impreza z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Na uroczystość zaproszono dzieci, będące laureatami wcześniej ogłoszonego przez Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie konkursu plastycznego skierowanego do przedszkolaków pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – więc nie pal przy mnie”.

Propagowanie zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Data 14-11-2014

2W okresie od września do listopada 2014 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia  i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili cykl szkoleń dla przedstawicieli Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, pracowników placówek nauczania i wychowania, pracowników ochrony zdrowia i pracowników socjalnych z terenu 11 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Szkoleniami objęto powiat ostródzki, nidzicki, iławski, nowomiejski, giżycki, węgorzewski, lidzbarski, olsztyński, bartoszycki, gołdapski i braniewski. Tematyka omawiana podczas szkoleń:

Powiatowy konkursu „Masz wybór …” rozstrzygnięty

Data 13-11-2014

1(1) 06 listopada 2014 roku w Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego, fotograficznego oraz grafiki komputerowej pt. „Masz wybór …” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Powiatowy konkurs zorganizowany był w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.