O substancjach psychoaktywnych w olsztyńskich szkołach

Data 28-01-2015

1Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracując z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie kontynuuje działania edukacyjne w szkołach mające na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. W tym celu prowadzone są wykłady „Zanim będzie za późno” skierowane do młodzieży i ich rodziców. W pierwszym półroczu szkolnym 2014/2015 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych edukacją objęto 592 rodziców i 190 uczniów. Wykłady nt. sutków zdrowotnych oraz aspektów prawnych zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież wzbudzają wciąż duże zainteresowanie.

„Nasza misja zdrowie publiczne” – program o roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Data 15-01-2015

XV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach zrealizowany w powiecie ełckim w roku szkolnym 2014/2015

Data 07-01-2015

SAMSUNG DIGITAL CAMERA11.12.2014 r. w Gimnazjum Nr 4 w Ełku odbył się finał XV Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach w kategoriach: konkurs wiedzy o HIV/AIDS, konkurs na prezentacje multimedialne o uzależnieniach. W konkursie wiedzy o HIV/AIDS uczestniczyło 15 uczniów, w konkursie na prezentacje zgłoszono 9 prezentacji. Do udziału w konkursach organizatorzy zaprosili 12 gimnazjów z terenu powiatu ełckiego.
Konkursy są realizowane od 15 lat, a organizatorami są Pani Urszula Osowska z Gimnazjum Nr 4 w Ełku, Pani Irena Podlecka Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Ełku i Bogdan Wlizło PZiOZ PSSE.