Dopalacze – gdzie szukać pomocy? najważniejsze numery telefonów

Data 16-07-2015

sanepid-logoGDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW:

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

800 060 800 infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy

Data 15-07-2015

sanepid-logo

Informujemy, że na terenie woj. warmińsko-mazurskiego uruchomiona została 24 godzinna infolinia „dopalaczowa” Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. dopalaczy.

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie srodków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014

Data 15-07-2015

sanepid-logoZachęcamy do zapoznania się z „Raportem Głównego Inspektora sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

Do pobrania – GIS_raport_2013-2014

Działania profilaktyczne podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie przeciwdziałania zjawisku zażywania „dopalaczy”.

Data 14-07-2015

sanepid-logo„Dopalacze” stanowią ważny społecznie problem wpływający negatywnie na zdrowie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Są one w ostatnich latach jednym z najważniejszych, zidentyfikowanych zjawisk społecznych, któremu trzeba zapobiegać. Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. warmińsko-mazurskiego koordynują działania informacyjne, skierowane do społeczeństwa, na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem i eliminowaniem negatywnego zjawiska zażywania „dopalaczy”. Inicjują i wytyczają kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa woj. warmińsko-mazurskiego z konsekwencjami zdrowotnymi zażywania tego typu środków. Pobudzają aktywność społeczną do działań profilaktycznych. Udzielają pomocy w prowadzeniu tego typu działalności. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych jest szereg działań edukacyjno-profilaktycznych, ukierunkowanych między innymi na zapobieganie zjawisku zażywania „dopalaczy”.