Szkolenie nauczycieli z Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście na temat substancjach psychoaktywnych

Data 27-01-2016

121.01.2016 r. przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie – Grażyna Dziubanii oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – Małgorzata Demianuk przeprowadziły szkolenie kadry pedagogicznej w Gimnazjum Publicznym w Dobrym Mieście.

Szkolenie na temat „dopalaczy” dla funkcjonariuszy Izby Celnej w woj. warmińsko-mazurskim

Data 26-01-2016

baner-dopalacze-02122.01.2016 r. pracownicy Oddziałów Higieny Pracy i Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, przeprowadzili szkolenie na temat środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, adresowane do Funkcjonariuszy Izby Celnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Z ramienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uczestników szkolenia przywitała i przedstawiła program szkolenia Pani Bożena Najda – zastępca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Impreza edukacyjna w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie

Data 25-01-2016

110.01.2016 r. w Galerii Warmińskiej w Olsztynie odbyła się impreza edukacyjna w ramach 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożarna z Gutkowa, Warmińsko-Mazurski Okręg Ligii Ochrony Przyrody oraz Przedszkole Miejskie Nr 24 w Olsztynie współtworzyli bloki edukacyjne, wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego.

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w Mrągowie

Data 25-01-2016

PSSE Mrągowo - ARS (7)19.01.2016r. w Mrągowie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, realizowanego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych KIK/68”. Program prowadzony jest w szkołach ponadgimnazjalnych.